Expresivita pohybu 1. časť

výskum

Je mnoho spôsobov ako rozvíjať expresivitu pohybu. V tomto videu uvidíte jeden, ktorý využíva teóriu nasadenia sily v pohybu, tzv. Effort Theory Rudolfa Labana. Obsahuje ukážky štyroch hlavných faktorov nasadenia sily, ktoré Laban definoval: Tiaž, Čas, Vzťah k Priestoru a Plynutie a ich dve kontrastné kvality pohybu. Tanečnica sa sústreďuje vždy na jednu vybranú kvalitu dlhší čas, čo je tak trochu „laboratórna“ situácia, pretože inak sa v pohybe ustavične menia. Text, ktorý nájdete na linke nižšie, vám môže pomôcť pri vašom vlastnom skúmaní týchto expresívnych kvalít pohybu dodatočnými informáciami.

Viac informácií nájdete v tomto článku:
Marta Poláková: Expresivita pohybu cez Labanovu Effort Theory 1

Expresivita pohybu 2. časť

výskum

Teória nasadenia sily v pohybu tzv. Effort Theory Rudolfa Labana je zaujímavým spôsobom ako kreatívne skúmať expresivitu pohybu. V tomto videu predstavujeme špecifické kvality pohybu, ktoré Laban definoval pomocou kombinácie troch pohybových faktorov: tiaže, času a vzťahu k priestoru a ich kontrastných kvalít. Túto trojkombináciu Laban nazval akčná motivácia (Action Drive) a jednotlivé kvality pohybu odpozoroval z každodenných činností a dal im priliehavé názvy.

Viac informácií nájdete v tomto článku:
Marta Poláková: Expresivita pohybu cez Labanovu Effort Theory 2

Endless Shift

predstavenie
Premiéra: 18. decembra 2019, Divadlo DF VŠMU Lab, Bratislava

Choreografia vznikla pri príležitosti 140. výročia narodenia R. Labana ako inšpirácia jeho filozofiou, ktorej hlavnou myšlienkou je harmonický vzťah protikladov. Zámerov choreografie bolo hľadať prieniky medzi (Labanovým) pohľadom zo začiatku 20. storočia a pohľadom tvorcov (choreografky a tanečníkov) na začiatku 21. storočia. Zámerom bolo prepájanie minulosti a súčasnosti, skúmanie, kam nás môže posunúť.

Dve bytosti. Dve energie. Dva protiklady. Napätie medzi nimi posúva vzdialenosť. Vzťah v nekonečnej oscilácii odrazu a spočinutia. Maska skrýva a zároveň odhaľuje. Kto je kto?

Koncept a choreografia: Marta Poláková
Hudba: Martin Polák, Tibor Feledi
Kostýmy: Simona Vachálková
Masky: Marek Štuller
Svetelný dizajn: Robert Polák
Tanec a choreografia: Silvia Sviteková, Lukáš Bobalík

 

Zem

predstavenie a výskum
Premiéra: 20. septembra 2019, Divadlo DF VŠMU Lab, Bratislava

Choreografia Zem je inšpirovaná ideou Labanových pohybových zborov. Ide o osobitý skupinový proces, ktorý je založený na kreatívnej kooperácii jednotlivcov. Základom tohto typu skupinového tanca je rozvoj citlivosti, intuície, uvedomenia a pružnosti reakcií. Skupina funguje ako živý organizmus, kde spoločný tanec závisí od citlivosti každého člena skupiny čítať pohyb, reagovať a spoluvytvárať skupinovú dynamiku. Tanec sa odohráva v čase a priestore, zem je v ňom vždy akosi samozrejme prítomná. Zem nás nesie. A zjavne od nás dnes potrebuje viac pozornosti.

Choreografia: Marta Poláková
Hudba: Veronika Škutová, J. S. Bach
Kostýmy: Terézia Kosová
Svetelný dizajn: Michaela Pavelková

Tancujú študenti Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU: Jakub Cerulík, Klára Fábryová, Hana Gallinová, Mária Lazúrová, Viktória Malá, Kristína Miklovičová, Beáta Rekemová, Nela Rusková, Matúš Szeghő, Alica Šaling.

Tvorba choreografie bola výstupom choreografického výskumu Marty Polákovej podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

Tu nájdete podrobnú dokumentáciu procesu tvorby predstavenia Zem:

Dokumentácia choreografického výskumu 2019 Marta Poláková

Cítiť (ne)viditeľné

predstavenie a výskum
Premiéra: 22. a 24. septembra 2018, park na Svoradovej ulici, Bratislava

Site-specific predstavenie vzniklo ako výsledok choreografického výskumu Marty Polákovej v spolupráci so študentmi Katedry tanečnej tvorby VŠMU. Hlavnou témou výskumu bolo hľadanie prienikov medzi architektúrou a choreografiou s využitím pohybových teórií R. Labana, avšak práca v exteriéri bohato stimulovala aj skúmanie ďalších performatívnych fenoménov, najmä rozšírenie či limitovanie zmyslového vnímania, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje bytie v tele a následne tanec v danom priestore. Intenzívny výskum v parku na Svoradovej ulici dospel k predstaveniu, v ktorom tanečníci tancujú celý čas so zatvorenými očami.

Účinkujú: Viktória Komolíková, Rebecca Smudová, Silvia Sviteková, Michal Toman, Lukáš Záhorák, Mária Lazúrová, Viktória Malá, Kristína Miklovičová

Tancovať vo verejnom priestore si vyžaduje osobitnú pozornosť pri príprave a nadobudnutie špecifických zručností performerov. Ak si chcete prečítať viac o priebehu procesu prípravy a rozvíjania choreografie, pozrite si tento dokument:

Dokumentácia choreografického výskumu 2018 Marta Poláková

Návrat hore