Kontakt

E-mail

info@labanbratislava.sk – informácie o našich aktivitách

Kontakty

Marta Poláková predsedníčka združenia Byť v pohybe/BinMotion a hlavná koordinátorka L.A.B, konferencia a festival LabanFest
Markéta Pucová letná škola LAB, projekt ELP, komunikácia so záujemcami z ČR
Mirka Stašková akreditované vzdelávanie, publikácia Kreatívny tanec

Platformu L.A.B. zastrešuje:

Občianske združenie Byť v pohybe / BinMotion
Staré záhrady 14, 821 05 Bratislava
IČO: 31814981
DIČ: 2021828688

web: www.labanbratislava.sk

Bankové spojenie:
číslo účtu: 2660704088 / 1100
IBAN: SK87 1100 0000 0026 6070 4088
SWIFT kod: TATR SK BX

Návrat hore