Labanov Ateliér Bratislava bol založený v roku 2008 ako platforma pre umelecké a vzdelávacie projekty inšpirované svetovo uznávaným teoretikom pohybu a bratislavským rodákom Rudolfom Labanom. Veril, že náš vlastný pohyb rovnako ako pohyb, ktorý vnímame okolo seba, sú základnými skúsenosťami, ktoré formujú, kultivujú a rozširujú naše vedomosti.

Labanov Ateliér Bratislava je aktívny v rámci komunity súčasného tanca na Slovensku – vytvára predstavenia, pracuje na vzdelávacích a výskumných projektoch a publikuje knihy a odborné články o tanci a pohybe.

V posledných desiatich rokoch sa Labanov Ateliér Bratislava zameral predovšetkým na vzdelávanie tanečných pedagógov. Zorganizovali sme a viedli množstvo workshopov, majstrovských kurzov a akreditovaných vzdelávacích programov, ktorých cieľom je zlepšiť kompetencie tanečných pedagógov v kreatívnom vyučovaní prostredníctvom inovatívnych pohybových postupov. 

V umení pohybu nachádzame spoločného menovateľa všetkých ľudských prejavov. Je to pohyb, ktorý je základom poézie, drámy, hudby, tanca a iných umení. Tok pohybu preniká všetkými našimi funkciami a činnosťami, čím nás oslobodzuje od škodlivého vnútorného napätia; je to prostriedok komunikácie medzi ľuďmi… Tanec, v ktorom porozumenie pohybu prirodzene rozkvitá, poskytuje dieťaťu príležitosť na opakované kúpanie sa v „prúde pohybu“.

Rudolf Laban

Návrat hore