Rudolf Laban

Návrat Labana do Bratislavy

Prečítajte si krátký článok Zuzany V. Očenášovej o spletitej ceste Rudolfa Labana späť do Bratislavy. Prečo nám trvalo tak dlho, kým sme ducha tohto chlapíka z Dunajskej zavolali naspäť?

Kto bol Rudolf Laban?

Rudolf Laban je pravdepodobne najznámejší vďaka svojmu patentovanému systému zápisu pohybu ľudského tela prostredníctvom znakov a symbolov tzv. Labanovho písma (Labanotation alebo Kinetography Laban), ktoré umožňuje zaznamenať akýkoľvek typ pohybu. Jeho význam a vplyv sú však ďaleko väčšie. Zásluhou Labanovho diela sa postavenie tanca ako umeleckej formy výrazne povznieslo a jeho myšlienky rozvinuté na poli tanečnej teórie a choreografie podstatne zmenili pohľad na tanečné umenie a vzdelávanie. Laban vytvoril základ pre disciplínu, nazývanú Labanova analýza pohybu (Laban Movement Analysis), umožňujúcu analyzovať pohyb tela s veľmi širokým uplatnením v mnohých oboroch, ktoré s pohybom pracujú.

Rudolf Laban je považovaný za zakladateľa európskeho moderného tanca. Spoločenské a kultúrne zmeny začiatku 20. storočia, keď oslobodenie tela a pocitov nachádzalo rozličné prejavy mladého Labana významne ovplyvňovali. Veril, že sloboda vyjadrenia sa najvýraznejšie prejavuje v pohybe tela. Pozorne vnímal, ako sa zmeny prejavovali v iných druhoch umenia a chcel nájsť zodpovedajúce revolučné riešenie aj v umení pohybu a tanca. Zavrhol obmedzenia tradičných krokových väzieb, závislosť štruktúry a inšpirácie tanca od hudby, či potrebu zobrazovať príbeh, ktorý dá telu zmysel. Hľadal vlastný rytmus, tvoril vlastné kroky a užíval si priestor. Hľadanie základného výrazového slovníka pohybu ho doviedlo k určeniu hlavných prvkov pohybu: plynutia, váhy, času a priestoru. Hoci vynikal používaním experimentálnych metód pri tvorbe choreografie, nebol natoľko úspešným choreografom v zmysle výsledkov ako jeho žiaci Mary Wigmanová a Kurt Jooss, významné osobnosti tzv. nemeckého výrazového tanca. Laban potreboval asistentov, aby doladili jeho prácu, len čo dokončil svoj experiment. Laban mal vždy obdivuhodne  veľa záujmov záujmov a aktivív. Významne sa zaslúžil aj o rozvoj komunitného tanca, pretože bol presvedčený, že tancovať by mal každý.

Čím je teda Laban výnimočný spomedzi ostatných priekopníkov tanca 20. storočia? Bol súčasne tvorivým umelcom aj teoretikom. Jeho odkaz nespočíva vo vynikajúcich choreografických prácach, ale  v teoretických metódach vychádzajúcich z pohybovej praxe. Mnoho aspektov jeho práce sa ustavične ďalej rozvíja. Samotný Laban sa bránil vytvoriť uzavretý systém, čo štúdium jeho princípov a teórií do istej miery sťažuje. Do konca svojho života bol bádateľom a aj svojich žiakov povzbudzoval k vlastnému skúmaniu a experimetnovaniu.

Viac informácií o Labanovi a jeho živote nájdete v okne Texty a články.

Návrat Labana do Bratislavy

Keď sedemnásťročný mladík Rudolf Laban niekedy v roku 1896 opúšťal svoje rodné mesto Bratislavu, možno tušil, že sa doň ako smrteľný muž už nikdy nevráti. Asi mu však vtedy ani nenapadlo, že Rudolf Laban – tvorca, do Bratislavy predsa znovu zavíta – a že to potrvá celé dlhé dvadsiate storočie.

Je veľa odpovedí na otázku, prečo nám trvalo tak dlho, kým sme ducha tohto chlapíka z Dunajskej zavolali naspäť – až toľko, že by sa v nich dalo ľahko stratiť. Ostaňme teda pri fakte, že je zase tu, a my máme možnosť poťažkať jeho dielo, vnoriť sa a vynoriť, urobiť zopár pohybov, alebo si len tak povedať že, aha, 15. decembra 1879 sa tu tento človek narodil a celú svoju kľúčovú mladosť toto mesto dýchal a žil.

V posledných rokoch 20.storočia žil Rudolf Laban v Bratislave skôr v slove ako v pohybe – v publikáciách a cenných výskumoch Miklósa Vojteka, ktorý jeho meno dlho niesol ponad záhyby zabudnutia. V pozdnú jar roku 2003 sa Laban do Bratislavy vrátil aj v pohybe živých tiel, a to prostredníctvom štvordňového workshopu Janet Kaylo „Labanova analýza pohybu pre 21. storočie“ na podnet a pod koordináciou Zuzany Vasičákovej Očenášovej, pod záštitou festivalu Bratislava v pohybe a s podporou Asociácie súčasného tanca. Niektorí z účastníkov a účastníčok workshopu v ceste pokračovali – Zuzana Vasičáková Očenášová cez štúdium tanečno-pohybovej terapie vrátane Labanovej analýzy pohybu; Marta Poláková cez certifikované štúdium Labanovej analýzy pohybu CMA. Skrze prácu Anky Sedláčkovej začala v Bratislave ožívať metóda Body Mind Centering (BMC), ktorá tiež čiastočne vyklíčila aj z Labana. V roku 2006 zorganizovalo občianske združenie Asociácia Bratislava v pohybe v spolupráci s Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies v New Yorku v Bratislave konferenciu „Laban pre 21. storočie“ .

V roku 2008 vznikol náš a váš Labanov Ateliér Bratislava. Dnes má za sebou a v sebe päť plných rokov, dva ročníky medzinárodnej konferencie, tradíciu letnej školy, vzdelávacie programy, výskumný projekt , niekoľko predstavení, stavovskú iniciatívu, medzinárodné sieťovanie, tím šiestich ľudí a… a toto zvláštne pohyblivé mesto.