Labanov Ateliér Bratislava

“Žijeme vo svete, ktorý sa mení obrovskou rýchlosťou. Ako sa učiť rozumieť zmenám a nebáť sa ich? Našim východiskom je komplexné kultivovanie osobnosti a komunity cez fenomén tanca, ktorý dokáže spojiť telo, myseľ, emócie
i spoločenstvá.”

Doc. Marta Poláková, riaditeľka L.A.B.

L. A. B. vznikol v roku 2008 ako platforma pre vzdelávacie a umelecké aktivity inšpirované odkazom svetovo uznávaného teoretika pohybu a bratislavského rodáka Rudolfa Labana, ktorý veril, že náš vlastný pohyb a pohyb, ktorý pozorujeme okolo seba, sú základnými skúsenosťami, ktoré nás formujú, kultivujú a rozširujú naše poznanie.

Labanov Ateliér Bratislava organizuje tanečné workshopy pre profesionálnych tanečníkov, študentov tanca aj nadšencov, ktorých zaujíma tanec ako sebavyjadrenie, skúmanie a vlastná tvorivá skúsenosť. Ponúkame každoročne intenzívne letné kurzy – Letnú tanečnú školu – Ateliér súčasného tanca. V priebehu roka organizujeme akreditované vzdelávanie v Kreatívnom tanci pre tanečných pedagógov (najmä učiteľov ZUŠ). Každé tri roky pripravujeme LabanFest – medzinárodný festival a konferenciu venovanú odkazu Rudolfa Labana, ktorej súčasťou sú tanečné predstavenia, prednášky pre laickú aj odbornú verejnosť (vstup voľný) a workshopy pre tanečníkov, hercov a tanečných terapeutov. Aktívne sa angažujeme v komunite súčasného tanečného umenia na Slovensku – tvoríme predstavenia, vyučujeme súčasný tanec, iniciujeme výskumné projekty a vydávame publikácie o tanci.

 

Aktuality

Srdečne pozývame na premiéru

Tanečná lekcia (ch. Marta Poláková) / Nočná ilúzia (ch. Anton Lachký)

b

Uvedenie:
1.12.2016 – Liptovský Mikuláš
Kde: Koncertná sála Súkromnej ZUŠ na Tranovského ulici
Kedy: 18:00
Vstupné: 4,- € v predpredaji / 5,- € v deň predstavenia
Predpredaj vstupeniek: Koncertná sála Súkromnej ZUŠ (PO – PI 8:00 – 16:00) alebo Informačné centrum mesta LM
Rezervácie lístkov: 0948196936

5.12.2016 – Bratislava
Kde: Štúdio SND – vstupenky TU
Kedy: 19:00

viac info o predstavení

__________________________