Labanov Ateliér Bratislava

“Žijeme vo svete, ktorý sa mení obrovskou rýchlosťou. Ako sa učiť rozumieť zmenám a nebáť sa ich? Našim východiskom je komplexné kultivovanie osobnosti a komunity cez fenomén tanca, ktorý dokáže spojiť telo, myseľ, emócie
i spoločenstvá.”

Doc. Marta Poláková, riaditeľka L.A.B.

L. A. B. vznikol v roku 2008 ako platforma pre vzdelávacie a umelecké aktivity inšpirované odkazom svetovo uznávaného teoretika pohybu a bratislavského rodáka Rudolfa Labana, ktorý veril, že náš vlastný pohyb a pohyb, ktorý pozorujeme okolo seba, sú základnými skúsenosťami, ktoré nás formujú, kultivujú a rozširujú naše poznanie.

Labanov Ateliér Bratislava organizuje tanečné workshopy pre profesionálnych tanečníkov, študentov tanca aj nadšencov, ktorých zaujíma tanec ako sebavyjadrenie, skúmanie a vlastná tvorivá skúsenosť. Ponúkame každoročne intenzívne letné kurzy – Letnú tanečnú školu – Ateliér súčasného tanca. V priebehu roka organizujeme akreditované vzdelávanie v Kreatívnom tanci pre tanečných pedagógov (najmä učiteľov ZUŠ). Každé tri roky pripravujeme LabanFest – medzinárodný festival a konferenciu venovanú odkazu Rudolfa Labana, ktorej súčasťou sú tanečné predstavenia, prednášky pre laickú aj odbornú verejnosť (vstup voľný) a workshopy pre tanečníkov, hercov a tanečných terapeutov. Aktívne sa angažujeme v komunite súčasného tanečného umenia na Slovensku – tvoríme predstavenia, vyučujeme súčasný tanec, iniciujeme výskumné projekty a vydávame publikácie o tanci.

 

Aktuality

Pozývame vás na prednášky

Všetko o živote a diele choreografa
Rudolfa Labana

Dr. Evelyn Dorr

27. februára 2017 o 18:30
28. februára 2017 10:00 – 12:30 / 14:30 – 17:00
Knižnica Goetheho inštitútu v Bratislave

Vstup voľný

16427312_1570158373013736_449451182283604407_n

Táto výnimočná  akcia – séria troch prednášok  o Rudolfovi Labanovi sa uskutoční  vďaka grantu Fondu na podporu umenia a Goetheho inštitútu v Bratislave. Srdečne pozývame na stretnutie so zanietenou odborníčkou na jeho dielo, ktorá disponuje aj vzácnymi obrazovými materiálmi, ktoré budú v Bratislave prezentované prvý raz. Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Viac informácií v letáku: Prednáška R. Laban

 

Predstavujeme vám novú publikáciu

Marta Poláková, Markéta Pucová:
Kreatívny tanec pre deti a mládež s DVD

kreatanec-obalka

Táto kniha je prvou publikáciou v slovenčine, ktorá prináša tanečným pedagógom prehľadnú metodiku výučby kreatívneho tanca. Nájdete v nej… Viac o publikácii

Cena: 19  € 

Objednať on-line