Labanov Ateliér Bratislava

“Žijeme vo svete, ktorý sa mení obrovskou rýchlosťou. Ako sa učiť rozumieť zmenám a nebáť sa ich? Našim východiskom je komplexné kultivovanie osobnosti a komunity cez fenomén tanca, ktorý dokáže spojiť telo, myseľ, emócie
i spoločenstvá.”

Doc. Marta Poláková, riaditeľka L.A.B.

L. A. B. vznikol v roku 2008 ako platforma pre vzdelávacie a umelecké aktivity inšpirované odkazom svetovo uznávaného teoretika pohybu a bratislavského rodáka Rudolfa Labana, ktorý veril, že náš vlastný pohyb a pohyb, ktorý pozorujeme okolo seba, sú základnými skúsenosťami, ktoré nás formujú, kultivujú a rozširujú naše poznanie.

Labanov Ateliér Bratislava organizuje tanečné workshopy pre profesionálnych tanečníkov, študentov tanca, tanečných pedagógov aj nadšencov, ktorých zaujíma tanec ako sebavyjadrenie, skúmanie a vlastná tvorivá skúsenosť. V súčasnosti sa naše vzdelávacie aktivity orientujú na tanečných pedagógov na všetkých úrovniach vzdelávania – ponúkame akreditované programy, ale taktiež víkendové workshopy so zaujímavými umelcami. Raz za dva až tri roky pripravujeme LabanFest – medzinárodný festival a konferenciu venovaný odkazu Rudolfa Labana, ktorého súčasťou sú tanečné predstavenia, prednášky pre laickú aj odbornú verejnosť a workshopy pre tanečníkov, hercov a tanečných terapeutov. Aktívne sa angažujeme v komunite súčasného tanečného umenia na Slovensku – tvoríme predstavenia, vyučujeme súčasný tanec, iniciujeme výskumné projekty a vydávame publikácie o tanci.

 

 

Aktuality

Pozývame na premiéru tanečného predstavenia

FB odpor 2-10

15. a 16.10.2017 o 19:00
tanečné divadlo Ifjú Szivek, Bratislava

Viac informácií

___________________________________________

Víkendový workshop pre tanečníkov

4. – 5.11.2017
Lívia Méndez Marín Balážová a Zebastián Méndez Marín:

Multipartnering – nekonečné synapsie

3

Viac informácií

Prihlásenie on-line

___________________________________________

Séria víkendových workshopov pre tanečných pedagógov

VÍKENDOVÉ WORKSHOPY

7.– 8. októbra 2017
Mirka Eliášová: Choreografia pre deti a mládež – 1. časť

11.– 12. novembra 2017
Lenka Švandová / Edgar Mojdl: Tanec a hudba

27.– 28. januára 2018
Jiří Lőssl: Uvedomelý pohyb – ako k nemu viesť deti

Viac informácií

Prihlásenie online

___________________________________________

Predstavujeme vám novú publikáciu

Marta Poláková, Markéta Pucová:
Kreatívny tanec pre deti a mládež s DVD

kreatanec-obalka

Táto kniha je prvou publikáciou v slovenčine, ktorá prináša tanečným pedagógom prehľadnú metodiku výučby kreatívneho tanca. Nájdete v nej… Viac o publikácii

Cena: 19  € 

Objednať on-line