Labanov Ateliér Bratislava

“Žijeme vo svete, ktorý sa mení obrovskou rýchlosťou. Ako sa učiť rozumieť zmenám a nebáť sa ich? Našim východiskom je komplexné kultivovanie osobnosti a komunity cez fenomén tanca, ktorý dokáže spojiť telo, myseľ, emócie
i spoločenstvá.”

Doc. Marta Poláková, riaditeľka L.A.B.

L. A. B. vznikol v roku 2008 ako platforma pre vzdelávacie a umelecké aktivity inšpirované odkazom svetovo uznávaného teoretika pohybu a bratislavského rodáka Rudolfa Labana, ktorý veril, že náš vlastný pohyb a pohyb, ktorý pozorujeme okolo seba, sú základnými skúsenosťami, ktoré nás formujú, kultivujú a rozširujú naše poznanie.

Labanov Ateliér Bratislava organizuje tanečné workshopy pre profesionálnych tanečníkov, študentov tanca, tanečných pedagógov aj nadšencov, ktorých zaujíma tanec ako sebavyjadrenie, skúmanie a vlastná tvorivá skúsenosť. V súčasnosti sa naše vzdelávacie aktivity orientujú na tanečných pedagógov na všetkých úrovniach vzdelávania – ponúkame akreditované programy, ale taktiež víkendové workshopy so zaujímavými umelcami. Raz za dva až tri roky pripravujeme LabanFest – medzinárodný festival a konferenciu venovaný odkazu Rudolfa Labana, ktorého súčasťou sú tanečné predstavenia, prednášky pre laickú aj odbornú verejnosť a workshopy pre tanečníkov, hercov a tanečných terapeutov. Aktívne sa angažujeme v komunite súčasného tanečného umenia na Slovensku – tvoríme predstavenia, vyučujeme súčasný tanec, iniciujeme výskumné projekty a vydávame publikácie o tanci.

 

 

Aktuality

Letné akreditované vzdelávacie programy pre tanečných pedagógov:

21. – 23.8.2017

Joan van der Mast, Marta Poláková:
Technika a kreativita v modernom a súčasnom tanci

24. – 26.8.2017

Marta Poláková, Markéta Pucová:
Telo v priestore – harmónia a prepojenosť

plakat 5 web

Viac informácií

On-line prihláška 

___________________________________________

Jesenné víkendové workshopy pre tanečných pedagógov

plakat jesen 4 web

Viac informácií

___________________________________________

Predstavujeme vám novú publikáciu

Marta Poláková, Markéta Pucová:
Kreatívny tanec pre deti a mládež s DVD

kreatanec-obalka

Táto kniha je prvou publikáciou v slovenčine, ktorá prináša tanečným pedagógom prehľadnú metodiku výučby kreatívneho tanca. Nájdete v nej… Viac o publikácii

Cena: 19  € 

Objednať on-line