Labanov Ateliér Bratislava

“Žijeme vo svete, ktorý sa mení obrovskou rýchlosťou. Ako sa učiť rozumieť zmenám a nebáť sa ich? Našim východiskom je komplexné kultivovanie osobnosti a komunity cez fenomén tanca, ktorý dokáže spojiť telo, myseľ, emócie
i spoločenstvá.”

Doc. Marta Poláková, riaditeľka L.A.B.

L. A. B. vznikol v roku 2008 ako platforma pre vzdelávacie a umelecké aktivity inšpirované odkazom svetovo uznávaného teoretika pohybu a bratislavského rodáka Rudolfa Labana, ktorý veril, že náš vlastný pohyb a pohyb, ktorý pozorujeme okolo seba, sú základnými skúsenosťami, ktoré nás formujú, kultivujú a rozširujú naše poznanie.

Labanov Ateliér Bratislava organizuje tanečné workshopy pre profesionálnych tanečníkov, študentov tanca aj nadšencov, ktorých zaujíma tanec ako sebavyjadrenie, skúmanie a vlastná tvorivá skúsenosť. Ponúkame každoročne intenzívne letné kurzy – Letnú tanečnú školu – Ateliér súčasného tanca. V priebehu roka organizujeme akreditované vzdelávanie v Kreatívnom tanci pre tanečných pedagógov (najmä učiteľov ZUŠ). Každé tri roky pripravujeme LabanFest – medzinárodný festival a konferenciu venovanú odkazu Rudolfa Labana, ktorej súčasťou sú tanečné predstavenia, prednášky pre laickú aj odbornú verejnosť (vstup voľný) a workshopy pre tanečníkov, hercov a tanečných terapeutov. Aktívne sa angažujeme v komunite súčasného tanečného umenia na Slovensku – tvoríme predstavenia, vyučujeme súčasný tanec, iniciujeme výskumné projekty a vydávame publikácie o tanci.

 

Aktuality

plagátik 4

Získali sme akreditáciu MŠ SR na program Kreatívny prístup k výučbe techník moderného/súčasného tanca, ktorý je súčasťou vzdelávania Technika a kreativita v modernom/súčasnom tanci.

viac informácií o programu tu.

____________________

Podporujeme kampaň A dosť!

01___172-x-172-red-01
Chceme prispieť ku skvalitňovaniu tanečného školstva na Slovensku a pripájame sa k širšej iniciatíve, ktorá má šancu vytvoriť tlak na politické špičky, aby sa zvyšovaním kvality školstva a vzdelávania začala konečne systémovo zaoberať.

Celé naše vyjadrenie si môžte prečítať tu.

Stránky kampane A DOSŤ! tu.