Expressivity of Movement through Effort Theory of R. Laban part 1

research

There are many ways to develop expressivity of movement. In this video you can see one that uses the Effort Theory of Rudolf Laban. It contains a demonstration of four main motion factors Laban defined: Weight, Time, Space and Flow and their two contrasting qualities. The dancer has been focusing on one selected quality for longer time, which is a bit “laboratory” situation as otherwise they are continuously changing.

Expressivity of Movement through Effort Theory of R. Laban part 2

research

Effort Theory of Rudolf Laban is an interesting way to creatively explore the expressivity of movement. In this video, we present the specific movement qualities that Laban defined by using combination of three motion factors: Weight, Time and Space and their contrasting qualities. Laban observed these individual qualities of movement from everyday activities and gave them apt names. We explored not only these movement qualities but also the possibilities of using voice expressiveness. Demonstrations of the four main motion factors (Flow, Weight, Time and Space) are presented in video 1.

Endless Shift

performance

Premiéra 18. decembra 2019, Divadlo DF VŠMU Lab, Bratislava

Choreografia vznikla pri príležitosti 140. výročia narodenia R. Labana ako inšpirácia jeho filozofiou, ktorej hlavnou myšlienkou je harmonický vzťah protikladov. Zámerov choreografie bolo hľadať prieniky medzi (Labanovým) pohľadom zo začiatku 20. storočia a pohľadom tvorcov (choreografky a tanečníkov) na začiatku 21. storočia. Zámerom bolo prepájanie minulosti a súčasnosti, skúmanie, kam nás môže posunúť.

Dve bytosti. Dve energie. Dva protiklady. Napätie medzi nimi posúva vzdialenosť. Vzťah v nekonečnej oscilácii odrazu a spočinutia. Maska skrýva a zároveň odhaľuje. Kto je kto?

Koncept a choreografia: Marta Poláková
Hudba: Martin Polák, Tibor Feledi
Kostýmy: Simona Vachálková
Masky: Marek Štuller
Svetelný dizajn: Robert Polák
Tanec a choreografia: Silvia Sviteková, Lukáš Bobalík

the Earth

performance and research

Premiéra: 20. septembra 2019, Divadlo DF VŠMU Lab, Bratislava

Choreografia Zem je inšpirovaná ideou Labanových pohybových zborov. Ide o osobitý skupinový proces, ktorý je založený na kreatívnej kooperácii jednotlivcov. Základom tohto typu skupinového tanca je rozvoj citlivosti, intuície, uvedomenia a pružnosti reakcií. Skupina funguje ako živý organizmus, kde spoločný tanec závisí od citlivosti každého člena skupiny čítať pohyb, reagovať a spoluvytvárať skupinovú dynamiku. Tanec sa odohráva v čase a priestore, zem je v ňom vždy akosi samozrejme prítomná. Zem nás nesie. A zjavne od nás dnes potrebuje viac pozornosti.

Choreografia: Marta Poláková
Hudba: Veronika Škutová, J. S. Bach
Kostýmy: Terézia Kosová
Svetelný dizajn: Michaela Pavelková

Tancujú študenti Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU: Jakub Cerulík, Klára Fábryová, Hana Gallinová, Mária Lazúrová, Viktória Malá, Kristína Miklovičová, Beáta Rekemová, Nela Rusková, Matúš Szeghő, Alica Šaling.

Tvorba choreografie bola výstupom choreografického výskumu Marty Polákovej podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

Tu nájdete podrobnú dokumentáciu procesu tvorby predstavenia Zem:

Dokumentácia choreografického výskumu 2019 Marta Poláková

Feel the (in)visible

performance and research

Premiéra: 22. a 24. septembra 2018, park na Svoradovej ulici, Bratislava.

Site-specific predstavenie vzniklo ako výsledok choreografického výskumu Marty Polákovej v spolupráci so študentmi Katedry tanečnej tvorby VŠMU. Hlavnou témou výskumu bolo hľadanie prienikov medzi architektúrou a choreografiou s využitím pohybových teórií R. Labana, avšak práca v exteriéri bohato stimulovala aj skúmanie ďalších performatívnych fenoménov, najmä rozšírenie či limitovanie zmyslového vnímania, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje bytie v tele a následne tanec v danom priestore. Intenzívny výskum v parku na Svoradovej ulici dospel k predstaveniu, v ktorom tanečníci tancujú celý čas so zatvorenými očami.

Účinkujú: Viktória Komolíková, Rebecca Smudová, Silvia Sviteková, Michal Toman, Lukáš Záhorák, Mária Lazúrová, Viktória Malá, Kristína Miklovičová

Tancovať vo verejnom priestore si vyžaduje osobitnú pozornosť pri príprave a nadobudnutie špecifických zručností performerov. Ak si chcete prečítať viac o priebehu procesu prípravy a rozvíjania choreografie, pozrite si tento dokument:

Dokumentácia choreografického výskumu 2018 Marta Poláková

Scroll to Top