Workshopy pre tanečníkov

Jirka Lossl 3 spirala cesta B

Viac informácií

________________________________________________________________________________________

 

2. – 11. augusta 2018

Lívia Méndez Marín Balážová a Zebastián Méndez Marín:
Nekonečné synapsie – partnerská interakcia v súčasnom tanci

viac informácií o workshope tu.

plakat web x

____________________________________________

Archív:

4.-5.11.2017

Lívia Méndez Marín Balážová a Zebastián Méndez Marín:
Multipartnering – nekonečné synapsie

3

Tento výskum je spojením našich praktík SKRÍŽENÁ MYSEĽ a INTUITÍVNE TELO a snahy hľadať ďalšie možnosti telesnej interakcie. Workshop skúma prvky partnerskej spolupráce, ktoré následne aplikujeme v triách, kvartetoch, kvintetoch a malých či veľkých skupinách. Pracujeme s predpokladom vzájomnej empatie ako komunikačného nástroja, pojmom, ktorý by sa nemal zamieňať s blahosklonnosťou alebo ľahostajnosťou. Prostredníctvom hry empatie študujeme  tri základné kroky telesnej interakcie: nasledovanie, odolávanie a pretváranie.
Tieto tri reakcie na podnety nám umožňujú porozumieť a slobodne vytvárať vzájomné vzťahy, rozvíjať možnosti pohybového slovníka a rásť vďaka rizikám, čo  ďalej otvára cestu k porozumeniu ďalšieho elementu, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou tohto typu práce. Týmto elementom je porozumenie rolí.
Roly nie sú vopred určené, ale v priebehu interakcie sa neustále menia. Pochopenie toho, akú rolu preberáte, je rozhodujúce pre plné rozvinutie akcie. Touto cestou sa snažíme prelomiť pyramídovú myšlienku hierarchie v partnerskej práci, aby sme stimulovali vytváranie nového materiálu, ktorý obsahuje viacnásobnú dynamiku a umožňuje performerovi experimentovať s väčším riskom, ale zároveň rozvíjať bezpečnosť a schopnosť riešiť zložité situácie, čo je veľmi dôležité z hľadiska prevencie zranení, bežných v tomto druhu práce.
Všetky uvedené pojmy sú spojené v hlavnej myšlienke skúmania, ktoré nazývame kolektívne plié, čo by sme mohli opísať ako stav skupinového tela, v ktorom sú všetci účastníci vzájomne prepojení tak, ako ich chodidlá so zemou a neustálou hrou váhy tela. Tento stav majú ustavične pod kontrolou.

Ďalšie dôležité koncepty workshopu:
Osy
Každá rola sa vyrovnáva s rôznymi silami a zotrvačnosťou a sústreďuje energiu v určitých bodoch v závislosti od dynamiky. Budeme objavovať, že existujú osi individuálne, spoločné, orientačné či meniace sa osi a budeme skúmať špecifické potreby každej z nich a aj to, ako profitovať zo síl, ktoré sú v nich sústreďujú.

Exoskeleton alebo kolektívny organizmus
Predstavte si, že váš skok môže preletieť výšku vášho tela a môžete pristáť bez toho, aby ste sa zranili, alebo že sa premiestňujete v priestore bez toho, aby ste sa dotkli zeme, alebo že sa môžete dotknúť niečoho, čo je v diaľke bez toho, aby ste sa pohli z miesta. Toto je možné v prípade, keď funguje kolektívny organizmus alebo sa použije exoskeleton.

V pokročilej fáze workshopu otestujeme získané poznatky v komplexných komunikačných situáciách interakcie troch a viacerých tiel.

2
Lívia Méndez Marín Balážová je úspešná slovenská tanečnica, ktorá pôsobí v Bruseli. Študovala na Konzervatóriu J. L .Bellu v Banskej Bystrici. Ďalej pokračovala v štúdiu na SEAD (Salzburg experimental dance academy) v Salzburgu a na P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) v Bruseli. Spolupracovala s portugalským choreografom Rui Hortom, s francúzkou tanečnou skupinou Kubilai Khan investigation pod vedením Franka Michelletiho. Od roku 2012 spolupracuje s belgickou svetoznámou skupinou súčasného tanca Ultima Vez choreografa Wima Vandekeybusa (s predstaveniami What the body does not remember a Speak low if you speak Love hosťovala aj v Bratislave). Má za sebou aj úspešný debut v choreografickej tvorbe: kolektívne predstavenie "El Gato De Schrödinger" so súrodencami Zebastiánom a Pazom Mendéz Marínovcami a sólové predstavenie "Čerešne", ktoré uviedla na Sólo festivale sólových choreografií v Portugalsku a v Bruseli. Svoj výskumný workshop Skrížená myseľ vyučovala v Maďarsku, Chile, Portugalsku, Belgicku a minulý rok aj na Slovensku.

Zebastián Méndez Marín pochádza z významnej divadelnej rodiny zo San José v Kostarike. V roku 1998 debutoval ako herec v Národnom divadle Kostariky. Na divadelnej scéne aktívne pôsobil až do roku 2006, keď začal študovať na Conservatorio El Barco, prestížnej kostarickej škole pre tanec a performatívne umenia. Po absolvovaní v roku 2009 vytvoril niekoľko vlastných predstavení a účinkoval v tanečných skupinách v Kostarike, Guatemale, Portugalsku a Belgicku. Jeho zázemie v divadle je základom pre jeho chápanie reči tela, techniky a hlavným impulzom k výskumu osobného pohybového jazyka a spôsobov choreografickej tvorby, rovnako ako jeho veľmi osobného spôsobu prenosu poznatkov prostredníctvom tela pri výučbe. Zebastiánova práca sa vyznačuje hravosťou a nekonformnosťou so záujmom o rozličné formy súčasného umenia. Spoluprácou s umelcami z rôznych odborov ustavične rozvíja a obohacuje svoj vlastný performatívny výskum.

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

fpu_logo2_cierne

 

Načítání…