Workshopy pre pedagógov

Jiří Lössl (ČR):
Uvedomený pohyb-poznávanie s radosťou: Špirála ako cesta

Víkendový workshop kreatívnej tanečnej pedagogiky

Víkendový workshop s českým tanečníkom, skúseným pedagógom a choreografom Jiřím Lösslom. Svoju osobitú metódu práce s deťmi a mládežou stavia na hlbokom porozumení tela a chápaní tanca ako súčasného výrazového prostriedku.

Jirka Lossl 3 spirala cesta BŠpirála ako cesta

“Tak, ako príval jarných vôd dá riekam neskrotnú silu, tak, ako prúd mladej miazgy napĺňa púčiky starých stromov až na prasknutie tak, že začnú tancovať krehkou krásou kvetov, a tak, ako vietor nesie jemné prachové zrnká piesku, aby svojou vytrvalosťou premiestnil duny v púšti, tak pracujú aj jemné mechanizmy špirály v našom tele. Pokiaľ sa nám ich podarí zachytiť, čo i len na chvíľu, otvoria nám poznanie nových možností pohybu nášho tela: ako ho používať, aby sa ťažisko premiestňovalo v priestore ľahko a ticho, ako s ním zachádzať, aby telo menilo kvalitu pohybu s rovnakou samozrejmosťou, ako naša myseľ premieňa naše emocionálne hnutia. Okamžite, bez rozmýšľania, ako zákonitú reakciu na podnet. A je jedno či príde zvnútra, nebo zvonka.” Jiří Lössl.

Praktické informácie:

Termín: 24.-25. 11. 2018

Miesto konania: Miestne kultúrne centrum Školská 14, Bratislava

Rozvrh:

Sobota: 9.30 registrácia, 10.00-12.30 prvý blok workshopu, pauza  na obed, 14.00-16.30 druhý blok workshopu
Nedeľa: 9.30-12.00 tretí blok workshopu, pauza na obed, 13.00-15.30 štvrtý blok workshopu

Cena a platba: 35 € / študenti tanca 15€

zálohou 20 eur si rezervujete miesto na workshope. Informácie o platbe nájdete v prihláške nižšie.

Prihlasovanie končí: 17.11.

 
 

> —————————————————————————————–

Archív workshopov:

7.-8.apríla 2018: Mirka Eliášová (CZ): Choreografia pre deti a s deťmi 2

Workshop je zameraný na osvojenie si základných princípov tanečnej choreografie. Ponúka možnosť prakticky si vyskúšať komponovanie tanca v priestore, čase a vo vzťahu k hudbe. Na základe cvičení a úloh pomáha pochopeniu a osvojeniu si kompozičných pravidiel. Zoznamuje účastníkov s umením, ako sa na tanec dívať a ako si vytrénovať „vonkajšie oko“, ako pracovať s detským interpretom a rozvíjať jeho kreativitu a ako uchopiť výslednú formu. Druhá časť workshopu je venovaná najmä otázke ako dostať od tvorivej práce s deťmi ku  konkrétnemu choreografickému tvaru.

Workshop bude zahŕňať analýzu vytvorených choreografických ukážok prostredníctvom videa so zameraním na dve vekové kategórie (deti a mládež).

Témy: kontrast, jednota – použitie základných kompozičných princípov, štýlovosť – vzťah k hudobnej predlohe, ekvivalent hudobných foriem – predovšetkým foriem téma a variácia a ABA forma

————————-

 7.-8.októbra 2017: Mirka Eliášová (CZ): Choreografia pre deti a s deťmi – OBSADENÉ!!!

11.-12. novembra 2017: Lenka Švandová a Edgar Mojdl (CZ): Tanec a hudba  – OBSADENÉ!!!

27.-28. januára 2018: Jiří Lőssl: Uvedomelý pohyb – ako k nemu vieVÍKENDOVÉ WORKSHOPYsť deti – OBSADENÉ!!!

Miesto konania:
október, január: Tanečné divadlo Bralen, Súkennická 4, Bratislava
november: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14, 811 07 Bratislava

 

7.-8.októbra 2017:

Mirka Eliášová (CZ): Choreografia pre deti a s deťmi

Tvorba choreografií je prirodzenou súčasťou práce tanečného pedagóga. Na rozdiel od učiteľa hudby nemôže vytiahnuť z knižnice zápisy choreografií a naštudovať ich so svojimi žiakmi. Jeho pedagogická práca zahŕňa aj prácu choreografa – prezentácia žiakov na vystúpeniach spočíva na jeho vlastnej umeleckej tvorbe.

V tomto workshope ponúkne renomovaná česká choreografka a pedagogička svoje bohaté skúsenosti s choreografickou prácou s deťmi a mládežou. Slovenskí taneční pedagógovia budú mať možnosť zoznámiť sa s tvorivými postupmi, ktoré vychádzajú z takmer storočnej tradície českého výrazového tanca a zároveň sú obohatené o súčasný pohľad na tvorbu pre deti a s deťmi. Cez zoznámenie sa so základnými princípmi tanečnej choreografie ponúkne možnosť prakticky si vyskúšať komponovanie priestoru a tela. Na základe cvičení a úloh budete môcť rozvinúť svoje pochopenie a osvojenie si kompozičných pravidiel. Spolu s Mirkou sa ponoríte hlbšie do umenia, ako sa na tanec dívať a ako si vytrénovať „vonkajšie oko“, ako pracovať s detským interpretom a rozvíjať jeho kreativitu a ako uchopiť výslednú formu.

Workshop bude zahŕňať analýzu vytvorených choreografických ukážok prostredníctvom videa so zameraním na dve vekové kategórie (deti a mládež).

Workshop je rozdelený na dve časti:

Prvá časť: Od improvizácie ku kompozícii – v tejto časti workshopu sa Mirka sústredí na témy: kreatívne zadanie, štruktúra, obmedzenia, pravidlá, pohybová pamäť, vonkajší a vnútorný priestor, čas kompozície: čas javiskový a čas divácky, emotívny zážitok.

Druhá časť workshopu hlavnou s témou Kompozícia a forma sa bude konať na jar 2018.foto mi

Tanečnica, pedagogička a choreografka Mirka Eliášová je absolventka oboru choreografia na Tanečnej katedre HAMU v Prahe. Po štúdiách sa intenzívne venovala možnostiam využitia improvizácie v súčasnom tanci a v roku 2007 obhájila dizertačnú prácu v obore teória choreografie. V súčasnosti pôsobí ako pedagogička na Tanečnej katedre HAMU a časť svojej tvorivej práce venuje deťom na ZUŠ v Prahe 8. Od roku 1997 vytvorila viac ako dvadsať pôvodných choreografií, na ktorých spolupracovala s Jiřím Jaklem a ďalšími súčasnými skladateľmi,  spolupracovala tiež na operných predstaveniach Národnom divadle v Prahe a divadle v Ústí nad Labem. Podieľala sa na vzniku štyroch tanečných filmov, získala ocenenie Prix de Intellect 2000 a cenu za tanečný film na študentskom festivale v Písku. Od roku 2008 spolupracuje s orchestrom Berg na site-specific predstaveniach s naživo interpretovanou hudbu súčasných skladateľov. Jej práce boli uvedené aj na medzinárodných tanečných festivaloch.

V rokoch 1992 – 1994 absolvovala štúdium pre pedagógov ZUŠ  na Duncan centre. Detskej pedagogike se venuje od roku 1997 odkedy pôsobí na ZUŠ v Prahe 8. Spoločne s deťmi vytvorila rad choreografií, ktoré boli úspešne prezentované a ocenené na celorepublikových prehliadkach a festivaloch. Je tiež autorkou dvoch detských interaktívnych predstavení “Svět z papíru” a “Momo”, ktoré sú uvádzané pravidelne v divadle Ponec v Prahe.

11.-12.novembra 2017

Lenka Švandová a Edgar Mojdl (CZ): Tanec a hudba

V jedinečnom workshope svojho druhu na Slovensku vás zoznámia oceňovaná tanečná pedagogička Lenka Švandová a hudobný skladateľ Edgar Mojdl so svojou metódou práce s deťmi zameranej na organické a tvorivé prepojenie tanca a hudby.

Prostredníctvom uvedomovacích a priestorových cvičení, tanečných hier a improvizácií lektori predstavia možnosti rozvoja schopnosť detí a mládeže vystihnúť charakter a priebeh hudby pomocou melódie, rytmu, dynamiky a štruktúry hudobného sprievodu. Predstavia tiež možnosti práce s hudobnou predlohou pri tvorbe krátkej tanečnej formy. Pri reprodukovanej hudbe sa budú venovať výberu a rozboru hudobnej predlohy a príprave tanečného spracovania hudobného motívu. Prítomnosť hudobného skladateľa Edgara Mojdla umožní aj predstaviť paralelné vytváranie tanečnej a hudobnej skladby – formy vychádzajúcej z obsahu, jej štruktúry, práce s časom, dynamikou a zvukom, a interakcie tanečník – hudobník, respektíve skladateľ – choreograf.

Tanečná pedagogička a choreografka Lenka Švandová vyštudovala Doplnkové štúdium pre tanečných pedagógov na HAMU v Prahe a Diaľkové štúdium pre pedagógov tanca na Konzervatóriu Duncan centrum v Prahe. Od roku 1986 pracuje na ZUŠ v Brne. S úspechom sa zúčastňuje  krajských a národných prehliadkach scénického tanca detí i dospelých, na ktorých 11 krát postúpila do národnej prehliadky detských skupín scénického tanca v Kutnej Hore. Od roku 1982 vedie súbor scénického tance „Malé tanečné zoskupenie“, s ktorým 12 krát postúpila do národnej prehliadky scénického  tance mládeže a dospelých v Jablonci nad Nisou.

Svoje vzdelanie si ustavične dopĺňa na rôznych domácich a medzinárodných vzdelávacích programoch, medzi inými aj na letných školách tanca v Liptovskomm Mikuláši, medzinárodnej letnej tanečnej škole Tanec v architektúre v Brne, v trojročných akreditovaných kurzoch pod vedením Milana a Zuny Kozánkových a kurzoch Body Mind Centering v Bratislave v rokoch 2007 a 2008.

Od roku 2000 spolupracuje s hudobným skladateľom Edgarom Mojdlom, zaoberá sa autorskou hudbou pro detský aj dospelý scénický tanec. Spoločne vedú semináre pro pedagógov tance po celej Českej republike na tému: tanec a hudba, detská tvorivosť v tanci, improvizácia a metodika pre rôzne vekové skupiny. Tri roky pracovala ako koordinátorka a lektorka jednosemestrálnych kurzov Tvorivej tanečnej výchovy pre spoločnosť pre regionálne vzdelávanie Check point Art Praha. Je predsedníčkou  občianskeho združenia Tanečná scéna, ktoré organizovalo akreditované dvojročné štúdium pre pedagógov tanca. Od roku 2000 pracuje v celoštátnej rade NIPOS ARTAMA v Prahe. V roku 2007 vydala knihu Taneční výchova pro předškolní děti a v roku 2012 spoločne s Edgarom Mojdlem knihu a CD Tvořivé taneční hry.

 

27.-28. januára 2018

Jiří Lőssl: Uvedomelý pohyb – ako k nemu viesť deti

Ako upútať pozornosť detí a nasmerovať ju k precíteniu prítomného okamihu a svojho tela v ňom?

Skoncentrovať pozornosť detí na vedomú prácu s telom je dnes čoraz náročnejšia úloha, ktorú musí tanečný pedagóg riešiť rôznymi kreatívnymi metódami, aby deti rozvíjali svoje poznanie, zdokonaľovali harmóniu svojho pohybu a cítili z tanca radosť. Budete mať možnosť podeliť sa o bohaté mnohoročné skúsenosti s renomovaným českým pedagógom s osobitým prístupom a systémom výučby, ktorý veľmi úspešne predstavil v Bratislave v roku 2012 na konferencii  Laban v Bratislave. Svoju prácu s deťmi a mládežou stavia Jirka na tom najlepšom z tradície českého výrazového tanca a obohacuje o vlastný hlboký výskum tela v pohybe.

Foto Jirka FB

Pedagóg, choreograf a tanečník Jirka Lőssl je absolvent pedagogiky tanca na Tanečnej katedre pražskej HAMU. Vyučoval na Konzervatóriu Jaroslava Ježka, viedol pohybový ateliér v ateliéri textilnej tvorby Univerzity Hradec Králové a v súčasnosti pôsobí na divadelnej aj hudobnej fakulte pražskej AMU. Je autorom projektov Estetický pohyb ako zdroj detskej radosti (vzdelávací program pre pedagógov  rytmickej a pohybovej výchovy detí), Telo v pohybe (vzdelávací program pro študentov katedry tanca HAMU), Telo ako nástroj (vzdelávací program pre Centrum tvorivej dramatiky). Vytvoril viac ako desiatku choreografií, publikuje v odborných časopisoch o detskej tanečne pedagogike. Je odborný pracovník NIPOS-ARTAMA pre scénický tanec, kde sa venuje analytickej, koncepčnej, metodickej, pedagogickej, publikačnej a výskumnej práci v oblasti scénického tanca a pohybu.

Realizáciu víkendových workshopov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

fpu_logo2_cierne————————-

Víkendový workshop 19. a 20. 11. 2016

Lívia Balážová: Skrížená myseľ (Mindcross) – VYPREDANÉ

Fotogaléria z workshopu v Bratislave

Workshop je zameraný na rozvoj kreatívneho myslenia a spontánnej tanečnej tvorby, je určený tanečníkom a tanečným pedagógom, ktorí chcú rozširovať horizonty vlastnej tvorivosti.

Popis workshopu:
Prvá časť hodiny začína improvizáciou s rôznymi úlohami, ktoré budú neskôr využité pri nasledujúcich hrách. Účelom hier je prebudenie zmyslov. V hrách sú stanovené pravidlá, podľa ktorých meníme smer, formu, tvar, rytmus a dynamiku pohybu tela. Prostredníctvom týchto pravidiel máme možnosť tvoriť varianty hier, tvorivo sa pohrávať s pohybom, čo si vyžaduje pri pohybe myslieť a čítať signály z partnerovho tela.

plagat-workshop2a

 

 

Ukážka workshopu Skrížená myseľ: https://www.youtube.com/watch?v=vftzXONnocE

Lívia Balážová je úspešná slovenská tanečnica, ktorá momentálne pôsobí v Bruseli. Absolvovala konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici a ďalej pokračovala v štúdiu na renomovaných tanečných školách SEAD (Salzburg experimental dance academy) a na P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) v Bruseli. Spolupracovala s portugalským choreografom Rui Hortom (predstavení Talk show), s francúzkou tanečnou skupinou Kubilai Khan investigation pod vedením Franka Michelletiho (predstavenie Tiger Tiger burning Bright). Od roku 2012 spolupracuje so známou belgickou skupinou súčasného tanca Ultima Vez choreografa Wima Vandekeybusa (predstavenia What the body does not rememberSpeak low if you speak Love). Kolektívne vytvorené predstavenie El Gato De Schrödinger so súrodencami Zebastianom a Pazom Mendéz Marínom prezentovala v Kostarike. Vytvorila tiež vlastné sólové predstavenie Čerešne, ktoré uviedla na festivale v Portugalsku a v Bruseli. Svoju metódu workshopu Mind Cross úspešne vyučovala v Maďarsku, Chile, Portugalsku a Belgicku.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
fpu_logo2_cierne

———————————————————————————————————————————————————

Moving – Crossing Borders

v

Erbsenfabrik v Bruck an der Leitha (Rakúsko)

Projekt výrazového tanca podľa Rudolfa von Labana v kontexte súčasného performatívneho umenia, zahŕňa workshopy a predstavenia v  spolupráci Kulturverein Erbsenfabrik, Laban Labor Viedeň, Urhof / Grünbach am Schneeberg a Labanovho ateliéru Bratislava.

Workshopy:

22. – 23. augusta 2015 10 – 18h a 28. – 29. augusta 2015 10 – 17h – súčasný pohľad na expresívny tanec vychádzajúci z teórií a praxe Rudolfa

Workshop 1 – prvá časť: Úvod do expresívneho tanca podľa Rudolf Labana, spoznávanie základov výrazového tanca a tanečnej improvizácie podľa Rudolfa von Laban v teórii a praxi.
Workshop 2 – druhá časť: Moderné Ausdruckstanz Rudolfom von Laban & Choreografia a pracovný výkon, prehĺbenie základov výrazového tanca a tvorba choreografie / predstavenia vychádzajúce z tém výrazového tanca a súčasnej tanečnej performancie a inšpirované históriou a architektúrou unikátneho priestoru Erbsenfabrik.

Workshopy vedú: tanečná pedagogička a terapeutka Elisabeth Marx / Laban Labor, performerka a tanečná psychologička Bea von Schrader.
Workshopy a predstavenie bude sprevádzať živou hudbou Helmuth Höllriegl.

Predstavenie:

29. augusta 2015

Okrem prezentácie workshopov bude predstavenie 29.8. zahŕňať:

Registrácia a informácie: Elisabeth Marx, e.marx@gmx.at, 0699 1 3349493 a Bea Schrader office@urhof20.at, 0699 1200 9917
Cena: 300,- € / Workshop 1 + 2, možnosť tiež objednať jednotlivo (160,- €).
Miesto konania: Erbsenfabrik, Gärtnergasse 1, 2460 Bruckneudorf

Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce tanečné skúsenosti, odporúčame pohodlné oblečenie!
Varenie a spacie priestory sú dostupné priamo na mieste v Erbsenfabrik.

INFORMÁCIE V NEMECKOM JAZYKU: Moving Crossing Borders

———————————————————————————————————————————————————

Jednodňový workshop 26. Apríla 2014 (sobota) / Online prihláška 

Joan van der Mast: Technika & kreativita – nové metódy výučby tanca

1743353_10202396155099599_1303832111_nV súčasnosti je tanečná expresivita mimoriadne bohatá, kombinuje a mieša sa veľa techník a štýlov, nie vždy však v prospech umeleckej hodnoty tanečného prejavu detí a mládeže. Preto sa dostáva čoraz viac do popredia otázka, ako učiť deti a mládež tak, aby to bolo pre ich telesný a duševný vývoj prospešné, aby tanečná aktivita zdravým spôsobom rozvíjala pružnosť tela, dynamiku pohybu, ale aj ich myslenie a vlastnú kreativitu.
Tento workshop je úvodom do základov metódy v tanečnej pedagogike, ktorá je založená na využití princípov prirodzeného pohybu tela. Joan van der Mast bola dlhoročnou pedagogičkou na prestížnej tanečnej škole Rotterdam Dance Academy, kde sa uplatňuje Labanova analýza pohybu ako nástroj efektívne podporujúci výučbu v rôznych technikách a kreatívnych prístupoch k choreografii. Je certifikovaná v Labanovej analýze pohybu, v roku 2013 založila vlastné New Dance Center v Haagu a vypracovala systém súčasného prístupu k pohybu, v ktorom školí tanečných pedagógov z celého Holandska.
Workshop bude pozostávať z dvoch prepojených lekcií. V technicky zameranej časti sa oboznámite s niektorými zásadnými princípmi prirodzeného pohybu tela a v kreatívnej časti vám Joan priblíži možnosti rozvíjania tanečného materiálu prostredníctvom nástrojov Labanovej analýzy pohybu.

Miesto konania: Academia Universum, adresa Mlynské Nivy 34, 82109 Bratislava. Mapku nájdete tu: http://academiauniversum.com/multicenter/

558728_736538596391596_189838995_n

grundtvig logo

Workshop sa uskutočňuje v rámci projektu European Laban Platform, financovaného z grantu európskej únie v programe Grundtvig, vďaka čomu vám môžeme ponúknuť účasť na ňom za symbolickú sumu 3,- Eurá.

941274_580573818641366_452088028_n     812595_627496270615787_1523830138_o

Joan van der Mast (Holandsko)


Joan van der Mast: Technika a kreativita
Workshop s Joan je momentálne plne obsadený. Ak sa prihlásite zaradíme Vás na waiting list - poradník náhradníkov. Ak sa miesto na workshope uvolní, budeme vás okamžite informovať mailom aj sms správou.

Prihlasujem sa ako náhradník na jednodňový workshop s Joan van der Mast 26. Apríla 2014 (sobota)

* Povinné
Meno: *
Vaša odpoveď
Priezvisko: *
Vaša odpoveď
Dátum narodenia: *
Vaša odpoveď
Adresa: *
Vaša odpoveď
Telefón: *
Vaša odpoveď
E-mail: *
Vaša odpoveď
Profesia (študent, tanečný pedagóg, apod.) *
Vaša odpoveď
Ďalej
Prostredníctvom Formulárov Google nikdy neodosielajte heslá.
Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google. Ohlásiť zneužitie - Podmienky poskytovania služby
 
 

———————————————————————————————————————————————————

Víkendové workshopy L.A.B.

LAB ponúka intenzívne vzdelávanie v rámci víkendových workshopov, ktoré sú určené nielen profesionálnym tanečným umelcom, pedagógom a študentom tanečných škôl, ale aj záujemcom z iných oblastí, ktorí pracujú s pohybom a majú záujem rozvíjať svoje poznatky o možnostiach tvorivého využitia  pohybu  v divadle, pedagogike, špeciálnej pedagogike, psychológii apod.

Od roku 2011 sa LAB zameriava na vzdelávanie tanečných pedagógov v rámci kontinuálneho vzdelávania. Chceme tak podporiť skvalitnenie a rozvoj umeleckej tanečnej výchovy na Slovensku. Od roku 2011/12 ponúkame cyklus akreditovaného vzdelávacieho programu Kreatívny tanec pre učiteľov ZUŠ.

V roku 2011 prebehli tieto workshopy:

Andrej Petrovič: Repertoár Akram Khan Company, 15. – 16. januára 2011
Milan Kozánek: Priestor v tele, telo v priestore 2, 12. – 13. marca 2011
Stano Staško: Herecký workshop pre tanečníkov, 14. – 15. mája 2011

V roku 2010 prebehli tieto workshopy:

Milan Kozánek: Priestor v tele, telo v priestore, 13. – 14. februára 2010
Zuzana V. Očenášová: Naozaj spojené nádoby, 20. – 21. marca 2010
Júlia Rázusová: Dialógy tela a slova II., 2. – 3. októbra 2010
Zuzana V. Očenášová: Učíme nielen telo, 27. – 28. novembra 2010

V roku 2009 a 2008 prebehli tieto workshopy:

Amy Matthews: Yiel, Balance and Spatial Pulls (Mechanizmy rovnováhy), 10.- 11.1.2009
Benito V. Šoltýs: Medzi “tancom” a “divadlom”, 14. – 15.2.2009
Eva Klimáčková: Rush to silence (Dynamika ticha), 14. – 15.3.2009
Jozef Fruček: Partnering: 2 in 1, 30. – 31.5.2009
Jaro Viňarský: Preložené do reči tela, 24. – 25.10.2009
Marta Poláková:  Dýchaj! Také jednoduché? 8. – 9. novembra 2008

Stano Staško: Herecký workshop pre tanečníkov

Súčasný trend tanečných produkcií výrazne smeruje k divadelnému ponímaniu choreografie, ktorá vyžaduje od tanečníkov nielen tanečné kvality ale aj ďalšiu zručnosť – ovládať základy hereckej techniky. V tomto víkendovom workshope herec a improvizátor Stano Staško ponúkol možnosť hravou formou získať skúsenosti s jednou zo základných hereckých techník slovenskej divadelnej školy: „Zameriame sa na vyjadrenie emócie, výrazu a charakteru postavy pomocou prostriedkov divadelnej techniky významného ruského divadelníka K.S. Stanislavského. Na tomto základe vytvoríme jednoduché divadelné situácie, v ktorých základným vyjadrovacím prostriedkom bude pohyb a tanec. Všimol som si, že tanečníci sú odvážni, takže skúsime použiť aj zvuk a slovo.“

Milan Kozánek: Priestor v tele, telo v priestore 1, 2

milan workV tomto víkendovom workshope Milan ponúkol svoj koncept univerzálneho fungovania tela, ktorý preniká za formu pohybu. Účastníci sa zoznámili s princípmi práce s telom, ktoré možno aplikovať aj v iných oblastiach (napríklad, spev, herectvo, arteterapia, šport).
Milan intenzívne pracuje so štyrmi úrovňami vnímania ľudského tela:
•    štruktúrou tela (kostrovým systémom),
•    prácou s energiou tela (energetickými centrami)
•    usporiadaním tela (alignement)
•   prácou s mysľou (predovšetkým so stavom mysle „neviem“, keď sa tanečníkovi otvárajú nové možnosti pre väčšie precítenie a spontánnosť pohybu).

Významné miesto v Milanovej práci má vzťah ľudského tela k priestoru, pretože vnútorné usporiadanie vzťahov fungujúcich v mikrokozme tela úzko súvisí so schopnosťou tanečníka projektovať pohyb do priestoru. Ranný blok workshopu bude venovaný skúmaniu anatomických vzťahov a spoznávaniu pohybových funkcií kostrovej štruktúry, ktoré budú ďalej využívané v technickom tréningu. Poobedňajší blok bude venovaný rozvíjaniu kompozičných a performančných schopností účastníkov.

Andrej Petrovič: Repertoár Akram Khan Company

V tomto workshope mali tanečníci jedinečnú možnosť vyskúšať si „z prvej ruky“ pohybový a choreografický štýl jedného z najslávnejších choreografov na súčasnej svetovej scéne Akrama Khana. Vynikajúci slovenský tanečník Andrej Petrovič momentálne účinkuje v druhej produkcii Akram Khan Company s názvom Vertical Roads a pôsobí v nej aj ako asistent choreografa. Účastníci si  vyskúšali Akramov charakteristický pohybový slovník, ktorý sa vyznačuje čistotou, rýchlosťou a prekvapivými rytmickými a dynamickými zmenami, ale otestovali si aj svoju fyzickú kondíciu a performančné kvality (vnímanie prítomnosti v akcii).
Porzi: www.akramkhancompany.net  alebo http://www.youtube.com/watch?v=P97FLA0PdGQ

Zuzana V. Očenášová: Učíme nielen telo

Učiteľ tanca vo svojom náročnom a dôležitom poslaní pracuje nielen s telom – ale s celou psychofyzickou    osobnosťou žiaka. Cez zušľachťovanie pohybového výrazu dieťaťa  či mladého človeka  priamo ovplyvňuje charaktery a emócie. Nemá výhodu katedry, za ktorú sa dá skryť, ani zošitov, o ktoré sa možno oprieť. Má len svoje telo a svoju myseľ.  A má obrovskú zodpovednosť.
Ako motivovať sálu plnú unavených študentov či rebelov? Ako pracovať so slabými stránkami žiaka? Prečo je pozorovanie pohybu žiaka náročné a dôležité? Ako sa skupina či trieda počas roka mení? Prečo je skupina viac ako súčet jej jednotlivcov? Čo robiť, ak sa žiak na hodine rozplače? Ako učiť tanec tak, aby žiak nielen opakoval, ale aj skutočne porozumel? Ako sa po ťažkom dni na sále so žiakmi postarať o seba? Prečo je nádherné, že telo učiteľa tanca starne a ako žiť v zdraví a s radosťou v tejto profesii?
Workshop určený tanečným pedagógom ponúkol účastníkom priestor nielen na hľadanie odpovedí  na tieto otázky.  V štyroch častiach sa venoval zručnostiam a technikám jednak  práce so sebou, s vlastným pohybovým profilom a následne s naladením sa na žiaka v pohybe, a ďalej  práce so skupinou študentov tanca, jej dynamikou, rolami členov skupiny a vývojom v čase semestra či školského roka. Dotkol sa aj témy práce s improvizovaným tancom a s rozdielmi práce tanečného terapeuta a tanečného pedagóga. Súčasťou workshopu bude sekcia venovaná psychohygiene tanečného pedagóga v pohybe.

Júlia Rázusová: Dialógy slova a tela 2

Workshop pre tanečníkov a hercov bol voľným pokračovaním výskumu zameraného na prepojenie pohybu a textu, ktorý začal rozvíjať tohtoročný Coaching project v rámci letnej tanečnej školy LAB1.  Podstatou tvorivého procesu tejto dielne bolo hľadanie dialógu tela a slova, jeho podôb vzájomného prieniku, ich vzájomnej súhry, inšpirácie, či protirečenia. Zámerom workshopu bola tvorba špecifickej reči a originálneho divadelného jazyka založeného na slobode a plnosti výpovede dosiahnutej prostredníctvom jasnej predstavy o režijnej koncepcii. Materiál vytvorený improvizáciou bol tvarovaný konkrétnymi zadaniami do pevného rámca. Pracovalo sa s textom jednej zo série jednoaktoviek od súčasných francúzskych autorou publikovaných v zborníku L´Avant scene, ktorých inšpiráciou bolo sedem hlavných hriechov, jednoaktovkou Pýcha.

Zuzana V. Očenášová: Naozaj spojené nádoby

Workshop bol „ochutnávkou“ či úvodom do metódy tanečno-pohybovej terapie. Bol určený tanečníkom, ktorí hľadajú rozšírenie svojich možností profesionálneho využitia znalosti tanca ako aj študentom či profesionálom pomáhajúcich profesií, ktorí cítia záujem o využívanie tela, pohybu a tanca vo svojej praxi.
Tanečno-pohybová terapia je psychoterapeutické využitie tanca a pohybu v procese, ktorého cieľom je dosiahnutie fyzickej a emočnej integrity človeka a jeho sociálnej integrácie. Je formou terapie, kde prednostným prostriedkom zmeny a hlavným kanálom komunikácie je pohyb a tanec. Cieľom nie je zdokonaliť formu pohybu, ale rozšíriť pohybový repertoár a vytvoriť priestor pre možnosť vyjadriť emócie a myšlienky, ktoré nemôžu byť vyjadrené verbálne. Nádoby tela a mysle sú naozaj spojené.

Ohlasy účastníkov:
“Našla som nepoznané! Príjemne nepoznané. :-)”
“Vďaka za otvorenie a posilnenie kanálu vnímania svojho tela.”
“Získala som nové pocity zo svojho tela. Veľmi príjemné.”
“Úplne nový kanál sebapoznania! Nový zdroj. Super.”
“Po workshope sa menej bojím pohľadov a súdenia druhých ľudí a zistila som, že viem improvizovať a že ma to dokonca baví. Som očarená pohybmi iných žien a veľmi sa mi páči jazyk tiel. Som spokojná, že bol na workshope príjemne komorný okruh ľudí.”

Jaro Viňarský: Preložené do reči tela

jaro workTvorivo zameraný workshop skúma autonómnosť vyjadrovacích schopností tela cez pohyb a tanec. Našim cieľom bude objavovanie podstaty toho, v čom spočíva jedinečnosť tanečného jazyka. Ako dosiahnuť presnosť, jednoznačnosť a zrozumiteľnosť pri „prekladaní“ zaujímavých myšlienok do reči tela? Vydáme sa  spolu na cestu prekračovania svojich pomyselných limitov tvorivosti. Budeme si všímať najmä dva vzťahy: vzťah tela k zemi a k priestoru (vzťah, ktorý je zásadný pri hľadaní pohybových “myšlienok”), a vzťah medzi abstraktnosťou a konkrétnosťou. “Byť” v istom priestore a čase bude v tomto hľadaní pre nás prvoradé. Workshop nevyžaduje mimoriadne technické zdatnosti účastníkov, ale nevyhnutná je chuť tvoriť a odvaha objavovať nepoznané.

Ohlasy účastníkov:
 
“Toto bol jeden z najvydarenejších workshopov v  mojom živote.
Rozmýšľala som, čím sa líšil od tých, ktoré sa mi tiež veľmi páčili a veľa mi dali, avšak tento bol, pre mňa osobne, niečím ÚPLNE výnimočný. Bolo to jeho celistvosťou, energiou a atmosférou, a tým, že sa Jaro do toho vkladal naozaj celý. V mojich očiach je teraz “pán” pedagóg, hoci on tvrdil, že sa nim necíti byť. Podľa mňa sa však dobrý pedagóg pozná podľa toho, že svojich žiakov NADCHNE. A to on VIE.” (Bára)

“Jaro je skvělý tanečník. Jeho tělo létá vzduchem, padá, točí se po spirále a jakási neviditelná síla ho unáší prostorem. Jeho pohyb je přesný a jasný. Abstraktní pohyb ožívá a stává se zřetelně čitelným, vynořuje se konkrétní příběh, představa, pocit. Je nádherné sledovat, jak komunikuje se svým tělem – svým partnerem. Chvíli se nechává vést, chvíli vede on a jeho tělo ho následuje. Workshop mi připomněl, jak důležité je být tady a teď a poslouchat, kam mě moje tělo vede. I když je pohyb dynamický a dravý, dopřát tělu čas aby se mohly věci udát doopravdy a naplno v reálném čase, který je na to potřeba.Tuto citlivost k tělu se snažím rozvíjet v improvizaci, které se věnuji. Z Jarova workshopu jsem si odnesla zkušenost, jak s ní pracovat ve fixně postavené variaci s konkrétním pohybovým materiálem.”  (Markéta)

Jozef Fruček:  Partnering: 2 in 1

frucek workPartnering je pre mňa umením vyprázdniť sa a počúvať. Je to spôsob, respektíve možnosť pochopiť seba  (vlastné návyky a reakcie) cez interakciu s partnerom. V tomto workshope sa budeme sústreďovať na anatomickú funkčnosť tela v pohybe a pochopenie a precítenie plynutia energie bez prerušenia tak,  aby sme boli otvorení a pripravení reagovať  na akýkoľvek impulz, a naopak aby sme dokázali  vnímať, kedy sme uzavretí a neschopní vhodne reagovať. Toto pochopenie je mimoriadne dôležité – bez neho môže byť partnering veľmi vyčerpávajúci a môže viesť k prípadným zraneniam. Budeme sa venovať základným princípom, ktoré nám umožnia tlačiť, ťahať, skákať, zdvíhať, manipulovať, teda hýbať sa spolu  s partnerom slobodne a prekvapivo, avšak bezpečne. Budeme si pritom všímať individuálne dispozície svojho i partnerovho tela – proporcie, hmotnosť, flexibilitu, silu, kompaktnosť alebo fragmentárnosť. Zároveň budeme hľadať záruky bezpečnosti v každej situácii, pochopenie rôznorodých dynamík, úrovní energie a temperamentu, ako aj našich vlastných hraníc. Budeme sa učiť čítať pohyby partnerových očí, tela, rúk a nôh, ktoré nám podávajú dôležité informácie o jeho zámeroch na úrovni tela-mysle. Budeme pracovať so zadanými pohybovými štruktúrami ako aj s princípmi, ktoré pomáhajú párom rozvíjať improvizované alebo choreografované dueto.

Eva Klimáčková: Rush to silence (Dynamika ticha)

eva klim workNa tomto workshope účastníci hľadať spôsoby ako ísť ďalej za vlastné pohybové  stereotypy, ktoré vedome či nevedome opakujú. Skúmali tzv. “moment ticha”, moment medzi nádychom a výdychom, medzi začiatkom nového a koncom starého pohybu….. V tomto okamihu je priestor pre tvorivosť a voľbu nových spôsobov použitia pohybu, priestoru, dynamiky, tvarov, kvality, farby, výrazu … Hravým spôsobom skúmali “moment ticha, prázdna, moment medzi…”, a otvárali priestor pre nové možnosti vedomej či podvedomej voľby obohatcujúc škálu svojich improvizačných schopností. Ďalej skúmali ako sa meníila forma, dynamika, dĺžka trvania, rýchlosť pohybu a jeho výrazový efekt, keď akceptovali momenty ticha? Aká bola dynamika ticha  (rush / silence) ? ….

Ohlasy účastníkov:
“Pre mňa to bola veľmi tvorivá a inšpiratívna skúsenosť. Prvý krát som si naplno uvedomila, akú veľkú úlohu zohráva pri tanci pozorovanie a aké je obohacujúce. Dokonca tie chvíle, keď som bola pozorovateľom, mi dali viac, ako keď sa moje telo hýbalo. Keď človek pozoruje pohyb druhého, akoby sa mu otvárali dovtedy zamknuté brány a zrazu vidí ďaleko viac možností, ktoré sa mu ponúkajú, a ktoré by tiež mohol v pohybe využívať a zároveň si vďaka tomu druhému lepšie uvedomuje, kde sú jeho obmedzenia a stereotypy – či už pohybové alebo tie v mysli…. Nie som tanečnica, ale niekedy úplne žasnem, ako veľmi dokáže tanec odrážať náš vlastný život, a ako často nám dokáže ukázať veci,  ktoré by sme inak mohli poľahky prehliadnuť. Takýto typ workshopov mi príde veľmi obohacujúci, a to nielen pre telo a pohybový slovník.”  (Barbara)

Benito V. Šoltýs:  Medzi „tancom“ a „divadlom“

benito workPojem tanečné divadlo vyjadruje prepojenie medzi dvoma javiskovými formami – tancom a divadlom. Hranica, kde končí „tanec“ a kde začína „divadlo“, sa plynulo prelína, avšak realita tela – cez napätie postoja a pohybu – je tu podstatou predstavenia.  Tento workshop bol určený tanečníkom a hercom, ktorí sa zaujímali o porozumenie expresívnosti tela.

Čo a akým spôsobom môžme komunikovať pohybom? Ako môžme pohybom „hrať“? Ako môžme využívať hlas v harmónii či v kontraste s pohybom? Ako môžme ovplyvniť celkový výraz aktívnym využívaním javiskového priestoru? A aký výrazový efekt má časovanie pohybových akcií? Odpovede hľadali účastníci cez cvičenia, hry a improvizáciu.  Skúmali kvalitu výrazu, ktorú komunikoval určitý postoj, tvar, fyzické napätie, gesto či rytmus pohybu.  Pracovali s rozličnými odtieňmi vnútorných energetických stavov a z nich vychádzajúcich impulzov k pohybovej akcii. Benito využíval najmä metódy práce pri tvorbe predstavení skupiny Fabulous Beast Dance Theatre.

Ohlasy účastníkov:
“Bola to pre mňa obrovská skúsenosť… najmä práca s hlasom pri tanci, oslobodenie sa od strachu z toho, čo robím… dostala som veľkú motiváciu pracovať a rozvíjať sa ďalej.”  (Mia)

Amy Matthews: Yield, Balance and Spatial Pulls (Mechanizmy rovnováhy)

amy workAby sme našli rovnováhu potrebujeme cítiť svoje telo a jeho vzťah ku gravitácii a k priestoru. V tomto workshope budeme využívať princíp yielding k dosiahnutiu hlbokej skúsenosti našej anatomickej podpory, obzvlášť v chodidlách. Budeme skúmať akú zásadnú úlohu zohrávajú chodidlá v našej skúsenosti uzemnenia a rovnováhy. Z tohto miesta stability budeme môcť slobodne skúmať mobilitu a všetky ostatné vzťahy v priestore, ktoré Laban objavil vo svojej teórii priestoru tzv. Priestorovej harmónii.
V Labanovom ponímaní priestor nie je prázdny. Náš pohyb je trvalým prejavom vzťahu medzi gravitáciou a priestorom. Od okamihu narodenia preciťujeme skúsenosť ťahu gravitačnej sily. Ťah gravitácie nám dáva pocit uzemnenia a orientácie, kde sa v priestore nachádzame a čo nás podopiera. Ťah gravitácie je vyvažovaný v našej skúsenosti ťahom priestoru. Priestor nám umožňuje cítiť rozsah a vzdialenosť, umožňuje nám cezeň sa hýbať, alebo sa doň natiahnuť. Ak vnímame a využívame oba ťahy – gravitáciu aj priestor – môžeme nájsť uzemnenie, prítomnosť a vzťah. Rovnováhu nachádzame cez vzťah ku gravitácii a k priestoru. Keď stojíme, naše chodidlá sú miestom, kde najzreteľnejšie vnímame podporu zeme, kde môžeme cítiť tiaž tela a ťah gravitácie. Tento pocit podpory, umožňuje ostatným častiam tela reagovať na okolie cez rozličné vzťahy k priestoru – rozličné priestorové ťahy.

Ohlasy účastníkov:
“Nenachádzam slová, ale vnímam pocity, ktoré vo mne zostali a dodali mi chuť pracovať. Nové inšpirácie, nové impulzy, nové poznatky… ”  (Katarína)
“Workshop mi pomohol zakúsiť vzájomne sa podporujúci vzťah medzi Body Mind Centeritn a Labanovou teóriou priestoru. Cez vedené samo-skúmanie nás Amy vrátila späť k podstate ľudského pohybu a existencie, k dychu, tiaži a vývinovým pohybovým vzorcom. Prechádzajúc zo zeme do stoja, od dieťaťa k dospelému a od vývinových pohybových vzorcov k integrovanému pohybu celého tela sa moje sebauvedomenie a vyjadrenie vyjasnili. ” (Brigit)

Marta Poláková:  Dýchaj! Také jednoduché?

Kvalita dychu a kvalita pohybu sú spojené nádoby. Objavovať možnosti využitia dychu pri pohybe je veľmi užitočné – ich dobrá koordinácia zvyšuje výkon, obohacuje výraz o novú kvalitu a zároveň šetrí energiu. Budeme sa venovať témam: mäkký dych, plynutie pohybu a dychu (flow), uzemnenie váhy cez dych, dynamizácia pohybu cez dynamizáciu dychu. Budeme tiež skúmať princíp podpory dychu z hľadiska štyroch hlavných tém Labanovej pohybovej analýzy: Vnútorný & Vonkajší, Mobilita & Stabilita, Námaha & Zotavenie, Funkcia & Výraz, čo nás bude viesť k objavovaniu vzťahov medzi dychom a kvalitou a výrazom pohybu.

Ohlasy účastníkov:
“Dych rozochvieva struny tela… Čakám, že sa vo mne začne prelievať myšlienka. Ohmatáva priestor vnútorným zrakom, tíško sa túli k novým podobám. Premeny plynú hladko jedna za druhou, len občas hľadajú rovnováhu. Vo vnútri sa rozprestiera ticho, aby mohlo telo zaznieť… tancujem.” (Marta)

“Príjemne som zrelaxovala aktívnym spôsobom, dozvedela som sa nové informácie a mnohé som pochopila. Bolo to, akoby sa ku mne vrátil priateľ. Je to priateľ, na ktorého sa môžem spoľahnúť, pomôže mi uvoľniť napätie, precítiť seba i pohyb a nadobudnúť stabilitu. Prišla som nato, že priateľstvo s ním je večné, pretože dych je tu od začiatku do konca a je na nás, či si jeho prítomnosť uvedomíme… ” (Renáta)