Naši pedagógovia

Spolupracujeme so špičkovými domácimi aj zahraničnými pedagógmi:

Anna Hurajtová (SK)
Annaliese Monika Koch (A)
Andrej Petrovič (SK/UK)
Amy Matthews (USA)
Eva Blažíčková (CZ)
Eva Lacková (SK)
Eva Klimáčková (SK/FR)
Ellen Kilsgaard (D)
Janet Kaylo (USA)
Jaro Viňarský (SK)
Joan van der Mast (NL)
Jozef Fruček (SK/G)
Júlia Rázusová (SK)
Katja Keya Richter (GE)
Mahulena Křenková (CZ)
Markéta Pucová (Vacková) (CZ)
Marta Poláková (SK)
Martina Hajdyla Lacová (SK/CZ)
Milan Kozánek (SK/A)
Miloš Galko (SK/I)
Peter Šavel (SK/BE)
Stanka Vlčeková (SK)
Stano Dobák (SK/BE)
Stanislav Staško (SK)
Vladislav Benito Šoltýs (SK/I)
Yuri Korec (SK/A)
Zdenka Brungot Svíteková (SK/N)
Zuzana Juhásová (Burianová) (SK)
Zuzana V. Očenášová (SK)

 

Anneliese Monika Koch

choreografka, režisérka, pedagogička
Monika študovala Labanovu metódu a postupy tanečného divadla na Laban Centre v Londýne a ďalej študovala u  Hilde Holger (expresionistickej tanečnice pôvodom z Viedne) v Londýne. Ako performerka spolupracovala s Bilder Tanztheater v Brémach, Kiss Theatre v Groningene, Amici Dance Theatre v Londýne. Na začiatku deväťdesiatych rokov odišla do Moskvy študovať v medzinárodných režisérskych kurzoch Anatola Vasilieva. Po návrate do Veľkej Británie založila vlastný súbor MK Tanztheatre Ensemble, ktorý fúzoval tradíciu nemecké tanečného divadla so súčasnou ruskou divadelnou praxou. Od roku 1999 pravidelne vyučuje vo Veľkej Británii a na medzinárodných festivaloch. Viedla bakalársky študijné programy Fyzické divadlo a Choreografia na Coventry University a vyučovala predmet Európske tanečné divadlo v Laban Centre v Londýne. Od roku 2006 každoročne organizuje výskumný program performancie v spolupráci s Manege Art Gallery v St. Petersburgu. V súčasnosti pôsobí v Rakúsku.
MK Tanztheatre Ensemble je medzinárodné zoskupenie tanečníkov a hercov, ktorý pracujú na tvorbe divadelného jazyka s dôrazom na telo. Hlavným vplyv práce skupiny vychádza z tradície európskeho tanečného divadla – tzv. Ausdrucktanz (Hildy Holger a Piny Bausch) a práce ruského režiséra Anatola Vasilieva. Pri skúmaní dialógu s inými umeleckými disciplínami, dramaturgických a filmových princípov je hlavným zdrojom práce skupiny proces improvizácie. Improvizácia je začiatkom tvorby náčrtku života. Aby bolo predstavenie živé, musíme prežiť proces tvorby obrazov, abstraktných foriem, pohybu, vnútornej krajiny pre tému. Otázkou je aké podmienky a štruktúry sú nevyhnutné, ako pracovať s našou vlastnou podstatou, ako viesť performera tak, aby sa stal sám autorom, ako rozvíjať choreografiu cez improvizáciu. Takýmto spôsobom skupina rozvíja štruktúru predstavenia podobne ako džezový orchester.

Andrej Petrovič

Andrej je absolventom tanečného konzervatória v Banskej Bystrici a momentálne študentom piateho ročníka  na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU. Bol členom profesionálneho tanečného divadla Štúdio Tanca v Banskej Bystrici pod vedením Zuzany Hájkovej. Je jedným zo zakladajúcich členov zoskupenia Dajv, ktoré vedie choreografka Marta Polákova. Ako tanečník spolupracoval s choreografmi Russellom Maliphantom, Julienom Hamiltonom, Martinom Kilvádym a Chrisou Parkinson. Pôsobil v projektoch zahraničných skupín Editta Braun Company (Salzburg), Fatou Traore (Brusel), Giorgio Barberio Corsetti/ Fatore Kappa Physical Theatre (Rím)., Jean Abrea Dance Company (Londýn). Spolupodieľal sa na námete a  choreografii tanečného filmu The Day (réžia Jozef Vlk). Spolupracoval tiež s choreografom Jarom Viňarským v predstavení Paisyn. Od roku 2007 je členom Akram Khan Company v Londýne, účinkuje v predstaveniach Bahok a Vertical Roads. Pozri: www.akramkhancompany.net

Amy Matthews

amyAmy je certifikovaná pohybová analytička, Body-Mind Centering® Practitioner, a učiteľka jogy registrovaná medzinárodnou asociáciou učiteľov jogy IAYT.  Vyučuje v ročnom certifikačnom programe na Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies v New Yorku a pravidelne v programoch School for Body-Mind Centering®. Venuje sa aj rozvíjaniu vlastnej pohybovej metódy embodied asana®. Spolupracovala na knihe Yoga Anatomy, publikovanej nakladateľstvom Human Kinetics. Jej spôsob výučby je výnimočný práve kombináciou poznatkov a skúseností z uvedených disciplín, z ktorých každá sa špecifickým spôsobom zameriava na integráciu tela a mysle cez pohyb. Amy viedla workshopy vo Philadelphii, Berkeley, Toronte a v Tokiu. V New Yorku, kde žije, pracuje aj ako pohybová terapeutka.

Eva Klimáčková

Eva je tanečnica, pedagogička, choreografka. Počas štúdia na VSMU spolupracovala so slovenskými choreografkami (A.  Sedlačková, M. Poláková, K. Mojžišová, L. Holinová.). Po ukončení štúdia bola členkou profesionálneho tanečného divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici. Od roku 2001 pôsobí v Paríži, kde pracuje ako nezávislá umelkyňa na projektoch s rôznymi choreografmi, hercami, hudobníkmi, výtvarníkmi a cirkusovými umelcami. Momentálne pracuje so skupinou Kubilai Khan Investigations. V roku 2007 založila v Paríži svoju skupinu “E7KA” a vytvorila sólo + duet “Alžbeta”. Ako pedagogička pôsobila na Konzervatóriu v Banskej Bystrici, Canaldanse v Paríži, Espace Catastrophe a Laster studio v Bruseli, ProArt v Prahe, Konzervatórium v Hanoi (Vietnam). www.evaklimackova.wbl.sk

Eva Lacková

evicka

Eva Lacková – tanečnica, tanečná pedagogička, pedagogička somatického pohybu
Evka ukončila Tanečné konzervatórium v Bratislave (1994) a Vysokú školu múzických umení v Bratislave (1999) v odbore pedagogika klasického tanca. Bola členkou súboru Slovenského národného divadla v Bratislave (1994-2000), Bratislavského divadla tanca (2000-2001), sólistkou Pražského komorného baletu (2001-2004) a Sliezskeho tanečného divadla v Bytome(2004-2008). Ako tanečná pedagogička spolupracovala s Pražským komorným baletom, Štátnym divadlom v Badene, umeleckou školou Die Etage v Berlíne, Sliezskym tanečným divadlom v Bytome, Štátnou baletnou školou v Bytome, Janáčkovým konzervatóriom v Ostrave. Viedla tanečné semináre v Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Čechách. V súčasnosti pracuje ako nezávislá tanečnica, tanečná pedagogička a pedagogička somatického pohybu. Pôsobí na Divadelnej akadémii v Krakove a v Bytome. Vedie tanečné a pohybové semináre predovšetkým v Poľsku na Slovensku a v Čechách. Od roku 2008 je študentkou doktorandského štúdia na Vysokej Škole Múzických Umení v Bratislave a od roku 2009 sa školí v pohybovom systéme Body Mind Centering®. Jej osobný výskum sa zameriava na štúdium systémov body-mind integrácie a vo svojej pedagogickej práci využíva najmä poznatky zo systémov BMC, Ideokinézy a Feldenkraisovej metódy.

Janet Kaylo

janetpedagogička, tanečná terapeutka MA, CMA, RSMT, SrDMP, MPA
Janet je certifikovaná pohybová analytička (CMA), registrovaná terapeutka pre somatický pohyb (ISMETA), registrovana tanečno-pohybová terapeutka seniorka (SrDMP) a analytička pre “movement pattern” (Warren Lamb). Je držiteľkou magisterského titulu jungiánskych a post-jungiánskych štúdiíc z University of Essex, Anglicko. Po dvadsaťročnej profesionálnej tanečnej kariére a práci v učiteľskom tíme certifikačných programov v Labanovej analýze pohybu (CMA) sa Janet presťahovala do Londýna, kde desať rokov vyučovala v Laban Centre a viac ako desaťročie prispievala k aplikácii somatických prístupov a pohybovej analýzy  vzdelávania v tanečných technikách, základných zručnostiach, na báze tela založenej improvizácie, ako aj vo vzdelávaní v tanečno-pohybovej terapii. Spolupracovala aj na vytvorení magisterského študijného programu Tanečno-pohybová psychoterapia na Goldsmith College, University of London a v roku 2003 bola vedúcou tohto programu, kde predstavila Labanovu analýzu pohybu ako kľúčový komponent v prvom integrovanom vysokoškolskom vzdelávaní v tanečno-pohybovej psychoterapii v UK.  Posledných takmer 20  rokov sa Janet venuje profesionálnemu vývoju somatických prístupov k Labanovej analýze pohybu s jej využitím v tanci a v tanečnej terapii v európskych metropolách ako aj v Indii – a to najmä s aplikáciou na improvizáciu, tanečnú terapiu, tanečný tréning a prácu s autentickým pohybom. Je zakladateľkou a riaditeľkou Laban/Bartenieff and Somatic Studies International. Janet je v súčasnosti externou členkou vzdelávacieho Kerulos Center v USA, kde sa venuje rozvoju medzidruhovej psychológii s využitím pohybovej analýzy a techník naladenia v medzidruhovej neverbálnej komunikácii.

Jaro Viňarský

Skvelý tanečník a choreograf s osobitým rukopisom Jaro Viňarský  je výraznou osobnosťou na poli slovenského súčasného tanca. Študoval na VŠMU v Bratislave a  na AMU v Prahe. Za svoje choreografické práce získal niekoľko významných cien (dve ceny na choreografickej súťaži J. Jerábkovej, CENU SAZKY 2006 v kategórii “Objav v tanci”) a  niekoľko zaujímavých rezidencií. S tanečnou skupinou DuWadance prezentoval svoju tvorbu na festivaloch v Rusku, Chorvátsku, Rakúsku, Portugalsku, Slovensku a Českej republike. Dlhodobo úzko spolupracuje s uznávanou belgickou choreografkou Karine Ponties. Popri intenzívnej choreografickej tvorbe vedie aj tanečné workshopy a tvorivé dielne.

Joan van der Mast

foto-Joan-van-der-MastJoan van der Mast bola dlhoročnou pedagogičkou na prestížnej tanečnej škole Rotterdam Dance Academy, kde sa uplatňuje Labanova analýza pohybu ako nástroj efektívne podporujúci výučbu v rôznych technikách a kreatívnych prístupoch k choreografii.

Je certifikovaná v Labanovej analýze pohybu, v roku 2013 založila vlastné New Dance Center v Haagu a vypracovala systém súčasného prístupu k pohybu, v ktorom školí tanečných pedagógov z celého Holandska.

 

 

 

 

 

Jozef Fruček

josef frucekJosef absolvoval štúdium herectva na VŠMU a v roku 2001 aj postgraduálne štúdium zamerané na  prepojenie  hlasu, duchu a pohybu. Už počas štúdia  na VŠMU sa intenzívne venoval pohybovej expresii, spolupracoval s mnohými slovenskými i zahraničnými choreografmi. Neskôr začal  tvoril vlastné projekty, v ktorých originálne prepájal divadlo a tanec. V rokoch 2002-05 bol členom slávnej belgickej skupiny Ultima Vez pod vedením choreografa Wima Vandekeybusa. V roku 2006 založil s partnerkou Lindou Kapetanea Rootlessroot Company so sídlom v Aténach. Dueto Sudden Showers of Silence bolo prezentované na prestížnom festivale Aerowaves 2008. Mimoriadne úspešná je v posledných dvoch rokoch spolupráca Rootlessroot s pražskou skupinou DOT 504 (nominácia na Total Theatre Award – Best Young Company na Fringe Festival 2008 v Edinburgu za choreografiu Holdin Fast, cena Thálie za interpretáciu v Holdin Fast pre H. Arenbergerovú, nominácie na prestížnu cenu Sazka Aréna v roku 2008 za Holdin Fast a v tomto roku za novú choreografiu 100 Wounded Tears). Najnovšia produkcia skupiny Rootlessroot s názvom UNA – Unknown Negative Activity s podtitulom Shouting Opera in Movement mala svetovú premiéru v apríli na  festivale slovenského súčasného divadla a tanca v rámci medzinárodného mítingu IETM v Bratislave.
Viac o Jozefovi nájdete na www.rootlessroot.com

Júlia Rázusová

Júlia sa venuje autorskému a experimentálnemu divadlu od roku 1999. Absolvovala štúdium estetiky a slovenského jazyka a literatúry na FFPU. Momentálne je študentkou  piateho ročníka divadelnej réžie a dramaturgie na VŠMU pod vedením Prof. Juraja Nvotu.V roku 2008/2009 absolvovala štúdijný pobyt na Rose Bruford college (Sidcup) v Londýne so zameraním na fyzické divadlo.  V rámci medzinárodného festivalu divadelných škôl Istropolitana Projekt 2010 získala cenu za pozoruhodný divadelný počin a za réžiu predstavenia Živá mŕtvola. Momentálne Štúdio 12 uvádza jej autorský projekt Barbados, ktorý vznikol ako súčasť projektu Divadelného ústavu a Štúdia 12 “Mliečne zuby”. Od roku 2005 externe autorsky spolupracuje so Slovenským rozhlasom a rádiom Devín. Participuje na medzinárodnom divadelnom projekte Platforma 11+ , kde režíruje “site specific” projekt Mňa kedys v netradičných priestoroch základných škôl. Venuje sa organizácii happeningov a pouličných peformance.

Milan Kozánek

milanMilan je absolventom Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU v Bratislave a pedagógom s bohatými skúsenosťami s pôsobením v podpredných tanečných školách v Európe. Po skúsenostiach v slovenských súboroch moderného tanca a spolupráci so zahraničnými choreografmi W. Dornerom (1991) a R. Galvanom (1994) sa od roku 1993 venuje aj vlastnej choreografickej tvorbe. Roku 1995 roku získal ocenenie na Choreografickej súťaži v Bratislave. O rok neskôr založil spoločne so Zunou Kozánkovou tanečnú spoločnosť Artyci, ktorá sa intenzívne venuje choreografickej a pedagogickej činnosti. V roku 1999 Milan pôsobil vo švajčiarskom Zurichu, v skupinách Denise Lampart a Molteni Philippa Egliho, a tiež v zurišskej Štátnej Opere. V rokoch 2001 a 2003 vytvoril pre profesionálne tanečné divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici choreografie „Hra s časom“ a „AINA pre 5 singlov“. Už viac ako sedem rokov pravidelne vyučuje techniku súčasného tanca a kontaktnú improvizáciu v Poľsku. Posledných šesť rokov aktívne spolupracuje so súkromnou tanečnou školou Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), kde v školskom roku 2005/2006 pracoval aj ako asistent riaditeľky a interný pedagóg. V roku 2008 bol pozvaný ako pedagóg a choreograf na tanečné oddelenie Univerzity v Calgary (Kanada) . Od roku 2008 pravidelne spolupracuje aj s tanečnou školou Northern School of Contemporary Dance v Leeds (Veľká Británia) a od roku 2009 s tanečným centrom TanzQuartier Wien a Konservatorium Wien University. Viac o Milanovi nájdete na www.articy.com

Peter Šavel

peter

Peter Šavel – tanečník, choreograf a pedagóg

Peter je stálym pedagógom L.A.B. Ukončil štúdium na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU s titulom bakalár(2006). Predstavil sa v projektoch významných Slovenských aj zahraničných choreografov – M. Poláková (SK), J. Ďurovčík (SK), M.Hawkins (UK) S.Prantl (A), S.Ricci (F) J.Ch.Parré (F), S. Ambért (F) a začal sa venovať vlastnej tvorbe (Plot, Bezhlavo a napäto, Každý chce zabiť motýľa na mojich rifliach…). Jeho ďalšie štúdium tanca pokračovalo na prestížnej škole pre súčasný tanec a umenie P.A.R.T.S.* v Bruseli, ktoré v roku 2010 úspešne ukončil. Počas štúdia na P.A.R.T.S. spolupracoval a tancoval v projektoch svetoznámych choreografov a umelcov ako T. Hauert (S/BE), S. Sanchis (S/BE), D. Zambrano (Nl/Ve) W. Vanderkeybus (BE), A. T. de Keersmaeker (BE), J. Burrows (GB), D. Maeden (USA), L. Gries (USA), J. Ritsema,(Nl). Prezentoval vlastné choreografie (Dress or Shake it baby, Joining his, I have to get ready to get ready). V roku 2006 vytvoril so spolužiakom Stanom Dobákom choreografiu “One for you, two for me”, ktorá bola vybratá na prestížny festival Aerowaves 2011 vo Frankfurte. Ich novy duet ” Much to much” získal na festivale Kiosk v Žiline cenu za svetelný dizajn. Momentálne žije a pôsobí v Bruseli. S nemeckou režisérkou Julianne von Crailsheim vytvoril a úspešne premiéroval sólové predstavenie “Could we flie together?” (www.bodytalker.be). Úzko spolupracuje s choreografom Pierrom Droulersom (Charleroi Danses). Zároveň aktívne umelecky pôsobí aj na Slovensku – tento školský rok vytvoril tri choreografie v projekte študentov KTT HTF VŠMU Premeny tanca.

Stanislav Staško

stano staskoStano absolvoval štúdium herectva na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Účinkoval v činohre SND v Bratislave v predstavení Katarína (2004), v Divadle A. Bagara v Nitre v predstaveniach Peter Pan (2003) a Kabaret (2004). Od roku 2005 je stálym členom súboru Divadla J. Palárika v Trnave. Okrem iného sa od roku 2004 venuje divadelnej improvizácii v zoskupení Tri tvorivé tvory – 3T, s ktorým odohral viac ako 200 predstavení. V roku 2009 režíroval v Teatre im H. CH. Andersena v Lubline rozprávku Tri prasiatka alebo Los tres vagabundos. Účinkoval vo filmoch Veľký rešpekt (2008) a Kontrola (2010).

Vladislav Benito Šoltýs

Benito V. Šoltýs je tanečník a pedagóg. Počas štúdia na VŠMU v Bratislave tancoval v tanečnej skupine Allegro a Torzo Balet. Ako interpret pôsobil v mnohých domácich a zahraničných tanečných telesách: Laroque Dance Company, Landestheater Linz (Rakúsko), Bratislavské Divadlo Tanca, Slovenské Divadlo Tanca, TanzTheater Wien – Wiener Volksoper, Gap Motion Company, Aktionstheater Wien , Dajv (Slovensko) a v nezávislých projektoch choreografov Milli Bitterli, Simon Frearson a Liz King. Od roku 2003 je členom výnimočnej skupiny Fabulous Beast Dance Theatre (Írsko), ktorú vedie Michael Keegan-Dolan. Pravidelne vyučuje na tanečnej škole ElleDanse v Bratislave a festivale ProArt v Brne. Viac o skupine Fabulous Beast Dance Theatre nájdete na www.fabulousbeast.net

Zdenka Brungot Svíteková

zdenkaTanečnica, performer, choreograf a pedagóg. Vzdelanie získala na VŠMU v Bratislave, CND Paris, DanceWeb Viedeň, SITI Co. v Saratoga Springs a na rôznych seminároch zameraných na súčasné pohybové a divadelné techniky, improvizáciu, kompozíciu, somatické techniky, pohybový výzkum a analýzu pohybu.V rokoch 2001-2004 pôsobila ako interpret v Štúdiu tanca, Banská Bystrica. Od roku 2005 pôsobí ako nezávislá umelkyňa. Interpretačne, spoluautorsky, či ako asistent choreografa zdieľala sály a javiská spolu s umelcami ako napr. K. Simson (UK), Paco Decina, cie Post-Retroguardia (I/Fr), mamacallas/P. Nadaud (Fr/Cz), AS Project (Sk), Dominique Boivin (Fr)/ KoresponDance Europe, Fabrice Ramalingom (Fr)& NANOHACH (Cz), Hana Železná (Cz), Martha Moore (USA/Fr), Barbora Látalová (Cz). Spoločne s nórskym fotografom Geir. M. Brungotom založili projekt sloway, ktorý prepája tanec a vizuálne umenia. Od roku 2010 je jedným  z iniciátorov a organizátorov festivalu ImproEvents Prague zameraného na javiskovú improvizáciu. Spolupracuje s improvizačnou skupinou NA:U a združením CrewCollective. Píše pre tanečné periodiká a spolupracuje ako tlmočník pre podujatia spojené s tancom, najmä pre se-s-ta; Centrum choreografického rozvoje.

Zuzana V. Očenášová

zuzana v

Zuzana Vasičáková Očenášová – tanečno-pohybová terapeutka
Zuzana absolvovala na Univerzite Komenského. Od roku 2003 sa venuje tanečno-pohybovej terapii. Absolvovala výcvik v tanečno-pohybovej terapii vrátane vzdelávania v Labanovej analýze pohybu. Pracovala s komunitou ľudí so sluchovým postihnutím, s obeťami domáceho násilia, s ľuďmi s duševnou chorobou, s ľuďmi bez domova, so študentmi tanca, s tanečníkmi, s verejnosťou. Je členkou Slovenskej asociácie tanečno-pohybovej terapie a členkou tímu LAB. Autorsky sa podieľala na predstavení Hladká hrana (2009), ktoré vzniklo pri príležitosti 130. výročia narodenia R. Labana. Ďalšia tvorba pre skupinu integrovaného tanca Lentaktak: Morské paničky (premiéra 2010), Pohyblivé pobrežie (premiéra 2011), Oranžová epizóda (premiéra 2012). Pohybové spolupráce: Divadlo Tiché Iskry, Divadlo bez domova. Je laureátkou súťaže Poviedka 2008 a 2009. Pôsobí aj ako mediátorka.