Letné tanečné workshopy

Labanov Ateliér Bratislava Vás pozýva na letný vzdelávací výskum

Lívia Mendéz Marín Balážová a Zebastián Mendéz Marín:

Nekonečné synapsie – partnerská interakcia v súčasnom tanci

Prihláška online

::::::: FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN :::::::::

plakat web xTermín: 2. – 11.8.2018

Predbežný časový harmonogram: 
9:30 – 12:00 a 14:00 – 16:30 (7.8.2018 iba doobeda)

Miesto konania: Academia Universum, Mlynské Nivy 34, 82109 Bratislava

Cena:
200,- € (prihlásenie do 30.6.2018) / 250,- €
študenti: 180,- ( prihlásenie do 30.6.2018) / 220,- €

Pre koho je workshop určený: tanečníkov, aktívnych tanečných pedagógov, hercov, perfomerov, bábkohercov, záujemcov o pohyb a tanec

Prihláška online

Workshop nadväzuje na víkendový workshop Lívie a Zébastiana v októbri minulého roku, avšak tentoraz ponúkame stretnutie s týmito skvelými performermi, pedagógmi a choreografmi vo formáte, ktorý je zatiaľ na Slovensku nový. Ide o formát vzdelávacieho výskum, ktorý reaguje na vývoj v oblasti súčasného tanca (väčšia inerakcia medzi tvorbou, prezentáciou a vzdelávaním). Metóda práce Lívie a Zébastiana napĺňa všetky parametre tvorivého prístupu postaveného na vzájomnom zdieľaní informácií, keď pedagóg neučí vzorce, ale predkladá princípy a ponúka nástroje, s ktorými tanečníci tvorivo pracujú. Vzniká tak atmosféra vzájomného zdieľania know-how na oboch stranách – pedagógov aj účastníkov. Skvelý pár, Slovenka Lívia a Zébastian z Kostariky, disponujúci úžasnými telesnými dispozíciami, zručnosťami a ľudským prístupom, sa zameriavajú na rozvoj zručností partnerského tanca na základe vlastnej metódy princípov telesnej interakcie nazvanej Multipartnering – nekonečné synapsie.

Prečo vzdelávací výskum?

Spoluvytváranie pohybového dialógu si vyžaduje komplexný rozvoj performatívnych zručností a keďže ide o  rozvoj mnohých vrstiev percepcie a poznania vyžadujúci si hlbšie spracovanie nadobudnutých poznatkov, je projekt navrhnutý ako intenzívna 10-dňová skúsenosť. Našou ambíciou je stimulovať stálu skupinu tanečníkov, ktorí budú na Slovensku praktizovať nový formát a prispievať k rozšíreniu tejto inovatívnej podoby vzdelávania a performatívnej praxe, ktorá je vhodná pre akúkoľvek vekovú kategóriu, a to aj pre deti v primeranej forme, pretože prináša do učebného procesu hru a objavovanie telesných aj psychických zručností (pozornosť, reflexy, výdrž apod.).

23844846_905510989617372_7245523373066734640_n

Lívia Méndez Marín Balážová je úspešná slovenská tanečnica, ktorá pôsobí v Bruseli. študovala na Konzervatóriu J. L .Bellu v Banskej Bystrici. Ďalej pokračovala v štúdiu na SEAD (Salzburg experimental dance academy) v Salzburgu a na P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) v  Bruseli. Spolupracovala s portugalským choreografom Rui Hortom, s francúzkou tanečnou skupinou Kubilai Khan investigation pod vedením Franka Michelletiho. Od roku 2012 spolupracuje s belgickou svetoznámou skupinou súčasného tanca Ultima Vez choreografa Wima Vandekeybusa (s predstaveniami What the body does not remember a  Speak low if you speak Love hosťovala aj v Bratislave). Má za sebou aj úspešný debut v choreografickej tvorbe: kolektívne predstavenie “El Gato De Schrödinger” so súrodencami Zebastiánom a Pazom Mendéz Marínovcami a sólové predstavenie “Čerešne”, ktoré uviedla na Sólo festivale sólových choreografií v Portugalsku a v Bruseli. Svoj výskumný workshop Skrížená myseľ vyučovala v Maďarsku, Chile, Portugalsku, Belgicku a minulý rok aj na Slovensku.

24131516_905511172950687_5437190855232723405_nZebastián Méndez Marín pochádza z významnej divadelnej rodiny zo San José v Kostarike. V roku 1998 debutoval ako herec v Národnom divadle Kostariky. Na divadelnej scéne aktívne pôsobil až do roku 2006, keď začal študovať na Conservatorio El Barco, prestížnej kostarickej škole pre tanec a performatívne umenia. Po absolvovaní v roku 2009 vytvoril niekoľko vlastných predstavení a účinkoval v tanečných skupinách v Kostarike, Guatemale, Portugalsku a Belgicku. Jeho zázemie v divadle je základom pre jeho chápanie reči tela, techniky a hlavným impulzom k výskumu osobného pohybového jazyka a spôsobov choreografickej tvorby, rovnako ako jeho veľmi osobného spôsobu prenosu poznatkov prostredníctvom tela pri výučbe. Zebastiánova práca sa vyznačuje hravosťou a nekonformnosťou so záujmom o rozličné formy súčasného umenia. Spoluprácou s umelcami z rôznych odborov ustavične rozvíja a obohacuje svoj vlastný performatívny výskum.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

fpu_logo2_cierne

Intensive 10-day workshop / research

Infinite Synapsies – Partner interaction in contemporary dance

with Lívia Mendez Marín Balážová and Zébastian Mendéz Marín

August 2 – 11, 2018

Application online

Two outstanding performers and teachers Lívia and Zébastian will lead a new educational format – workshop / research. As many Slovak dancers have already been able to convince, they both have an extraordinary combination of physical and intellectual qualities that guarantee a high level of their work. Lívia is a previous member of the famous Belgian contemporary dance company Ultima Vez. Zébastian is one of the leading choreographers of the new generation of contemporary dancers in Costa Rica. The temperament and personal qualities of both artists are an indispensable part of their work. Both are interested in new formats of creation, presentation and research in contemporary dance. They focus on developing the skills of partner and group dance, and exploring the principles of physical interaction using broad knowledge about body and movement.
Partnering involves the complex development of many layers of perception and knowledge, so the project is designed as an intensive ten-day experience that provides the prerequisite for deeper processing of acquired experience and knowledge.

What is workshop / research?
Workshop / research is a format that includes two equivalents: education and performance research. It offers new ways of developing skills – it is based on sharing information, the teacher does not teach the formulas, but presents the principles and offers tools with which participants are creatively working, developing their own understanding of the principles and the possibilities of dealing with the tools. They share their know-how with other colleagues in a common learning process with experience and re-enrich the pedagogue’s own know-how. The benefit of this format is mutual sharing and learning in a creative and mutually enriching atmosphere. This format of learning has special benefits for dance education, as it significantly fits the physical as well as the intellectual and psychic aspects of artists and produces effective results in performance practice more quickly. Current progressive trends in dance education are geared towards acquiring the creative use of tools that can be used in different contexts. Dancers are no longer in control of several dance techniques (codified forms), as the requirements of choreographers are increasingly individualized and the performer’s maximal creative approach is expected.

Date: 2. – 11.8.2018

Time schedule:
9:30 – 12:00 a 14:00 – 16:30 (7.8.2018 just morning part)

Place: Academia Universum, Mlynské Nivy 34, 82109 Bratislava

The price:
200, – €, students 180,- to sign up to 30.6.2018
250, – €, students 220, – when signing later
Lívia Méndez Marín Balážová is an excellent Slovak dancer who started her career in Brussels. She studied at dance conservatory in Banská Bystrica, Slovakia. She then went on to study at SEAD (Salzburg experimental dance academy) in Salzburg and P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) in Brussels. She worked with the Portuguese choreographer Rui Hort, with the French dance group Kubilai Khan Investigation led by Frank Michelleti. Since 2012, he has been working with Belgian world-famous contemporary dance group Ultima Vez and choreographer Wim Vandekeybuss (dancing in performances What does not remember and Speak low if you speak Love). He has also had a successful debut in choreographic production: the collective performance El Gato De Schrödinger with Zébastian and Paz Mendez Marín and the solo performance Cherries, which was presented in solo choreography festival in Portugal and Brussels. She has been teaching her research workshop Crossed Mind in Hungary, Chile, Portugal, Belgium and Slovakia.

Zébastian Méndez Marín comes from a renowned theater family from San José in Costa Rica. In 1998 he debuted as an actor at the Costa Rican National Theater. On the stage he worked actively until 2006 when he began studying at Conservatorio El Barco, the prestigious Costa Rican school for dance and performing arts. After graduating in 2009, he made several performances and performed in dance groups in Costa Rica, Guatemala, Portugal and Belgium. His background in theater is the basis for his understanding of body language, techniques and the main impetus for exploring the personal musical language and methods of choreographic production, as well as his very personal way of transferring knowledge through the body during teaching. Zébastian’s work is characterized by playfulness and inconsistency with the interest in various forms of contemporary art. By collaborating with artists from various disciplines, he continually develops and enriches his own performance research.

________________________________________

Archív letných akcií:

LETO 2017

21. – 23.8.2017 – Joan van der Mast, Marta Poláková:
Technika a kreativita v modernom a súčasnom tanci

24. – 26.8.2017 – Marta Poláková, Markéta Pucová:
Telo v priestore – harmónia a prepojenosť

LETO 2016

22. – 24.8.2016 – Joan van der Mast, Marta Poláková:
Technika a kreativita v modernom a súčasnom tanci

 LETO 2015

9. ročník Letnej tanečnej školy L.A.B. 2015

Tanec & tai-či

Martin Kilvády (Slovensko/Belgicko) a Petr Krč (Slovensko)
renomovaný pedagóg pôsobiaci v Bruseli & majster bojových umení

IMG_3525-2

Tento workshop reaguje na aktuálny trend fúzie súčasného tanca s inými (najmä východnými) pohybovými systémami a ponúka neobvyklú kombináciu súčasného tanca a praxe tai-či overenú s veľkým úspechom minulý rok v Bruseli. Vynikajúci tanečník a pedagóg Martin Kilvády (spoluzakladateľ zoskupenia Les SlovaKs) nevyučuje na Slovensku veľmi často, preto sme radi, že sa budete môcť stretnúť tento rok na letnej škole L.A.B. s jeho osobitým prístupom k tancu a pedagogickým majstrovstvom.

Keď mali Martin a Peter desať rokov, boli úplne zbláznení do karate a trénovali spolu niekoľko rokov. Peter pokračoval s karate a neskôr začal študovať a učiť tai-či. Je stále oddaným  a vášnivým milovníkom bojových umení.
“Môj spôsob, ako robiť karate bol silne ovplyvnený mojou praxou tai-či-čuan a naopak. Vidím bojové umenie ako cestu sebaobjavovania a spôsob, ako rozvíjať rôzne aspekty nás ako ľudských bytostí.”

 

LETO 2014

Jazda vzduchom – kontaktná improvizácia  s Bo Madvig (Dánsko), herec, tanečník a pedagóg

Klasický tanec s Eva Lacková (Slovensko), tanečnica, tanečná pedagogička, pedagogička somatického pohybu