Hybaj, pán Laban!

pilotný výskumný projekt Labanovho Ateliéru Bratislava

autorka projektu: Zuzana Vasičáková Očenášová

dvd hybaj(Labanova analýza pohybu vybraných slovenských ľudových tancov a jej aplikácia v súčasnej tvorbe)

Vizuálno-textová publikácia (publikácia a DVD), ktorá vznikla v roku 2011 ako výsledok pilotného výskumného projektu platformy Labanov ateliér Bratislava v odbornej spolupráci a partnerstve so Slovenským ľudovo-umeleckým kolektívom (SĽUK).

Cieľom výskumu bolo zmapovať zdroje slovenského ľudového tanca pre tanečnú tvorbu a aj pre tanečno-pohybovú terapiu, a to prostredníctvom objektívneho nástroja Labanovej analýzy pohybu – tradičnému i súčasnému slovenskému tanečnému umeniu a spoločnosti k aktívnej tvorivej dispozícií.

Prezentácia načrtáva spoločné pohybové znaky, pohybové kvality v tieni typického prejavu v slovenskom ľudovom tanci, pohybové posuny od autentického ľudového tanca 19. storočia k jeho scénickej podobe v 20. storočí ako aj rozdiely v pohybových voľbách mužov a žien.

Máte záujem si DVD/publikáciu „Hybaj, pán Laban“ zakúpiť? S radosťou Vám zašleme anglickú alebo slovenskú verziu. Viac informácií v sekcii Zborníky a Publikácie.

Aktuálne:

Boli sme prezentovať náš projekt v Poľsku!
V dňoch 29. apríla – 5. mája 2013 cestoval LAB do poľského Koczesinu, sídla známeho Śląsk Ensemble. Uskutočnil sa 5-dňový workshop zameraný na analýzu slovenských a poľských ľudových tancov pod vedením Zuzany V. Očenášovej pre tanečníkov Śląsk Ensemble, ale aj ďalších záujemcov (tanečníkov a choreografov ľudového i súčasného tanca). Workshopu sa aktívne zúčasnil aj Stanislav Marišler, umelecký vedúci nášho partnera projektu, ktorým je SĽUK.

Projekt Hybaj, pán Laban! Sme prezentovali na medzinárodnej konferencii “Going beyond Borders” 3.-5. mája 2013 pod záštitou Śląsk Ensemble a European Laban Platform.

    130503LabanIDE213  130503LabanIDE121