Aktuality v tanečno-pohybovej terapii

Pre bližšie informácie o možnostiach tanečno-pohybovej terapie na Slovensku

a kontakty na tanečno-pohybových terapeutov, napíšte e-mail Zuzane V. Očenášovej: zuzanavo@gmail.com

°°°

S radosťou oznamujeme, že na svete je kniha!

Tanečně pohybová terapie: teorie a praxe / Iveta Zedková (ed.)

Kolektív desiatich českých a slovenských tanečno- pohybových terapeutiek ( Jana Špinarová Dusbábková, Andrea Malá, Radana Syrovátková, Monika Stehlíková Lešková, Lucie Dercsényiová, Klára Čížková, Tereza Gueye, Elena Kermietová, Zuzana Vasičáková Očenášová a Iveta Zedková), pripravil knihu, ktorá čitateľom priblíží nielen teóriu tanečno-pohybovej terapie (od definície a histórie, cez teoretické východiska, metódy, princípy, metódy pozorovania a popisu pohybu až po využitie pomôcok či hudby, etiku a supervíziu), ale umožní aj nahliadnuť „za dvere“, za ktorými sa odohráva prax (práca s psychiatrickými klientmi, seniormi a seniormi s demenciu, ženami so skúsenosťou domáceho násilia, s poruchami príjmu potravy, či poruchou plodnosti, s deťmi v inštitucionálnej výchove, ľu´dmi po získanom poškodení mozgu, zdravými diádami matka-dieťa, či s tanečníkmi).

V prípade záujmu o túto publikáciu prosím kontaktujte: zuzanavo@gmail.com

°°°

V júni prebehla medzinárodná konferencia

„Space for art therapies II“

s výraznou sekciou pre tanečno-pohybovú terapiu a zastúpením zo Slovenska!
http://www.arttherapies.cz/