pocitové rozUmenie

Choreografia: Marta Poláková, Juraj Korec, Peter Šavel
Réžia: Tomáš Procházka
Koncept: Marta Poláková
Hudba live: Martin Polák, Tibor Feledi
Kostýmy: Martina Golianová
Účinkujú: Simona Droppanová, Barbora Janáková, Eva Priečková, Lukáš Bobalík, Branislav Bašista, Andrej Štepita

Predstavenie súčasného tanca v netradičnom priestore prináša divákovi novú skúsenosť vo vnímaní súčasného tanca. Námet sa sústreďuje na maximálne využitie zmyslov, ktoré sú vstupnou bránou cítenia a porozumenia nielen tanca ale aj sveta okolo nás a nás samých v ňom. Zmyslová pamäť je východiskom, tvorí základ skúmania vzťahu vizuálneho, verbálneho a neverbálneho aspektu vyjadrenia sa – od mechaniky k cíteniu, od rozumu k pocitom.

Vytváranie obrazov sa odohráva v bezprostrednej blízkosti divákov. Performeri a ich akcie sú takmer na dosah, takže divák má možnosť reagovať aktívnejšie ako je to obvykle v tme divadelného hľadiska. Aktívnejšie vnímanie situácie stimuluje divákovo neobvyklé vnímanie a porozumenie pohybu a jeho zložiek.

Forma, teda pohybový jazyk predstavenia, vychádza z prostredia, využívajúc výtvarné a architektonické aspekty netradičného priestoru ako scénografické prvky. Toto prostredie zároveň ovplyvňuje a modeluje pocitový/zážitkový obsah pohybového jazyka účinkujúcich.

Marta Poláková

(choreografka, pedagogička, pohybová analytička)

Patrí k prvej generácii tvorcov nezávislej scény súčasného tanca na Slovensku – založila a viedla prvú skupinu profesionálnych tanečníkov a dato zameranú na súčasný tanec (1990 – 1999). Jej tvorba bola prezentovaná v Anglicku, Francúzsku, Írsku, Dánsku, Taliansku, Rakúsku, Maďarsku a Českej republike, ako aj doma na v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava a v Štúdiu SND. Od roku 2008 vedie Labanov Ateliér Bratislava – platformu pre tanec a pohyb, ktorá je bázou umeleckých a vzdelávacích projektov zameraných na využitie Labanovej analýzy pohybu a iných prístupov založených na integrácii tela a mysle v pohybe. Venuje sa aj publikačnej činnosti, dosiaľ jej vyšli dve publikácie: Sloboda objavovať tanec (2011, Divadelný ústav) a Dynamické telo (VŠMU, 2013). Pôsobí ako docentka na Hudobnej a Tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení.

Yuri Korec

(choreograf, pedagóg, terapeut)

Je absolventom Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU v Bratislave. Bol členom profesionálneho tanečného divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici (2001/02) a spolupracoval s mnohými zahraničnými skupinami, oi.: Ventura Dance Company (Švajčiarko), Retina Dance Company (Belgicko), Jean Abreu Company (Anglicko), Stephanie Schober&Dance Company (Anglicko), Cocoon dance Company a Stephanie Thiersch/Mouvoir (Nemecko). Momentálne je členom skupiny CieLaroque/Helene Weinzierl (Rakúsko). Má za sebou aj niekoľko choreografických diel produkovaných v zahraničí, napríklad multimediálne predstavenie h a b i t a t produkovali Tanzplan Dresden, Semperoper Dresden a Palluca Tanz Schulle Dresden (2010). Je tiež spoluautorom a choreografom niekoľkých tanečných filmov The Day (2004), DARKROOM (2008) a VoiceS (2010), z ktorých posledný získal niekoľko významných ocenení na festivaloch v Európe, Kanade a USA. Yuri sa intenzívne venuje štúdiu somatickej metódy Rolfing ® – štrukturálna integrácia a stal sa prvým certifikovaným rolferomTM na Slovensku.

Peter Šavel

(tanečník, choreograf)

Ukončil bakalárske štúdium na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU (2006). Predstavil sa v projektoch významných slovenských aj zahraničných choreografov a začal sa venovať vlastnej tvorbe. V štúdiu tanca ďalej pokračoval na prestížnej škole pre súčasný tanec a umenie P.A.R.T.S. v Bruseli, ktoré úspešne ukončil v roku 2010. Je spoluautorom niekoľkých choreografických diel, ktoré boli vybrané na prestížny medzinárodný festival Aerowaves, ktorý vyberá tzv. Top Priority Companies: One for you, two for me (2010), Much more than nothing (2013), Boys wholike to play with dolls (2014), BAKKHEIA (2015). Od roku 2011 úzko spolupracuje s francúzskym choreografom Pierrom Droulersom (Charleroi Danses) a s katalánskym choreografom Salvom Sanchisom. Peter žije v Bruseli – kde je umelcom v rezidencii Charleroi Danses, ale aktívne umelecky pôsobí aj na Slovensku.

Tomáš Procházka

(režisér)

Absolvoval štúdium divadelnej réžie na VŠMU v ročníku Ľubomíra Vajdičku a Jána Štrbáka. Od absolvovania výmenného pobytu ERASMUS na Rose Bruford College of Theatre and Performance v londýnskom Sid cupe sa aktívne zaujíma o fyzické divadlo a performanciu. Jeho tvorba sa zameriava na klasické dramatické texty v moderných interpretáciách, resp. úpravách a na postmodernú dramatiku. Ako režisér sa ešte ako študent uviedol do profesionálneho divadla kedy v slovenskej premiére režíroval texty Jeana Luca Lagarca Som doma a čakám, že príde dážď a Elfriede Jelinek Zimná cesta; obe pre MD Žilina. Od tretieho ročníkaaktívne pracuje s Martou Polákovou, kedy spolupracovali na inscenácii textu Hélene Cixous Portrét Dory. Jeho inscenácia Shakespearovej tragédie Macbeth úspešne hosťovala na zahraničných festivaloch a bola ocenená časopisom Reflektor za najlepšiu réžiu a scénografiu sezóny 2012/2013.  Jeho inscenácie často vynikajú prácou s extrémnymi psychologickými alebo fyzickými situáciami.

IMG_5421aIMG_5561aIMG_5287aIMG_5357aIMG_5523aIMG_5318a