Courious invasion

site- specific predstavenie

vytvorené pre zákutia Medickej záhrady v Bratislave
vzniklo v rámci Coaching Project letnej školy LAB1, ktorý sa konal 8. – 19. júla 2009 pod vedením amerických choreografov a pedagógov Sary Pearson a Patrika Widriga (Pearson Widrig Dance Theatre: www.pearsonwidrig.org)

Tvorivá práca smerovala k objavovaniu vzťahov medzi telom, jeho tvarmi, rytmami a príbehmi a konkrétnym priestorom, terénom, objektmi a atmosférou Medickej záhrady. Práca s priestorom vychádzala z aktívneho počúvania toho, čo sa žiadalo „zarámovať“ do jedinečnosti každého zákutia záhrady. Sóla, duetá a skupinové štruktúry vytvárali partnerstvo s hudbou, slovom a tichom. Predstavenie vznikalo na báze improvizácie, ktorá svojím potenciálom umožňovala identifikovať „rozhovor“, ktorý tanečníci viedli medzi sebou a prostredím.

Na projekte sa zúčastnili americkí tanečníci skupiny Pearson Widrig Dance Theatre Lindsay Gilmour, Tzweta Kassabova, Mickey Mahar a Paul Matteson a slovenskí a českí tanečníci Magdaléna Čaprdová, Ján Jamrich, Ivanka Kučerová, Adriana Liptáková, Mia Majeríková, Kei Mimakiová, Petr Ochvať, Marta Poláková, Petra Péterová, Anna Prokopová, Veronika Rinowski, Markéta Vacková, Mirka Valentíková aAnna Štefanová.

Predstavenie bolo v upravenej forme prezentované 17. júla 2009 aj na festivale Pohoda.

Sara Pearson a Patrik Widrig patria ku špičke amerických choreografov súčasného tanečného divadla. Od roku 1987, kedy začala ich tvorivá spolupráca, vytvorili viac ako tridsať skupinových choreografií, duet a sól prezentovaných na javisku i v netradičných priestoroch. Dnes patria k tanečným umelcom, ktorých uvádzajú najprestížnejšie kultúrne inštitúcie v USA, vrátane Lincoln Centra a Kenedyho Centra. Ich elektrizujúco dynamický tanec spolu s vizuálne silnými obrazmi vytvorenými raz záplavou pomarančov, inokedy drvením ľadových blokov či vírmi sypajúcej sa soli dokáže nielen šokovať zmysly, ale aj prebudiť srdce. Ich pohybový slovník je považovaný za výnimočný, ale ich choreografická vnímavosť ďaleko presahuje telo. Ich predstavenia sa vyznačujú hlbokým zmyslom pre ľudskosť a nesmierne citlivé a vtipné zachytenie vecí, ktoré aktuálne stoja v centre života i umenia. Špeciálne miesto v ich tvorbe tvoria tzv. Site specific a komunitné projekty, ktoré sú inštaláciami priamo útočiacimi na zaužívané ponímanie toho, čo je umenie, kde sa umenie odohráva či prezentuje, a kto ho vytvára. Medzi ich najvýznamnejšie Site specific projekty patria prezentácie na jazere Central Parku v New Yorku, v budhistickom chráme Eiun-In v Koyto v Japonsku a v papraďovom lese na Novom Zélande.
Sara a Patrik sú vysoko uznávanými pedagógmi so sedemnásťročnou skúsenosťou vyučovania na najprestížnejších amerických univerzitách, ako aj v kultúrnych inštitúciách v Európe, Latinskej Amerike, Ázii a na Novom Zélande. Rozvíjajú originálny typ tvorivej výučby založenej na citlivej technike, inšpiratívnej improvizácii a invenčnej choreografii. Charakteristická je pre nich kombinácia abstraktného tanca a pohybového divadla ukotvená vo vyše dvadsaťročnom výskume Release techniky a pohybovej expresivity.

Projekt bol podporený grantom Ministerstva kultúry SR a americkej nadácie Trust for Mutual Understanding.