LAB tím

tvorí:

Marta Poláková
Zuzana Vasičáková Očenášová
Markéta Pucová
Mirka Stašková
Magdaléna Čaprdová
Adriana Balázsová

Marta Poláková

choreografka, pedagogička, certifikovaná pohybová analytička, iniciátorka a hlavná koordinátorka L.A.B.

MartaVzdelanie:
Absolventka Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.
2011 umelecko-pedagogický titul docent
2007 – 08 ročný certifikačný program na Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies v New Yorku ukončený titulom Laban Movement Analyst (CMA),
2007 Fulbrightovo štipendium na výskum,
2004 postgraduálny titul Artis Doctor (Art.D) na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (doktorandská práca: Využitie obraznosti pre zlepšenie postavenia tela tanečníka).
Choreografická tvorba:
Na slovenskej scéne súčasného tanca pôsobí ako nezávislá choreografka od začiatku deväťdesiatych rokov. Založila viacero zoskupení (a dato 1990 – 99, Dajv 2003 – 2007) a iniciovala vznik Labanovho ateliéru Bratislava – platformy pre tanec a pohyb (2008). Spolupracovala s rôznymi divadlami, zoskupeniami a umelcami (Komorné divadlo Martin, Divadlo J. Palárika v Trnave, Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici, Hubris Company, Cie Willi Dorner vo Viedni). Jej choreografický štýl sa vyznačuje ustavičným hľadaním nových odtieňov výrazovosti tela.  Poslednú tvorbu (Hladká hrana, 2009, Horúčava, 2012, SOLO – Endings/Beginnings, 2013) výrazne ovplyvnilo štúdium Labanovej analýzy pohybu, ako aj spolupráca s mladým režisérom a performerom Tomášom Procházkom (Pocitové rozUmenie, 2015, Tanečná lekcia, 2016, pODPORa, 2017). Jej tvorba je pravidelne uvádzaná na domácich a zahraničných festivaloch a kultúrnych podujatiach (Rakúsko, Írsko, Veľká Británia, Dánsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Česká republika).
Pedagogická činnosť:
Od roku 1994 vyučuje na Katedre tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V roku 2007 iniciovala vzdelávací projekt LAB1 – prvú letnú tanečnú školu pre študentov tanca a profesionálnych tanečníkov, ktorá ponúka progresívne metódy výučby tanca. Táto aktivita sa ďalej rozvinula do projektu Labanov ateliér Bratislava – platforma pre výskum pohybu, ktorá ponúka od roku 2011 akreditované programy kontinuálneho vzdelávania tanečných pedagógov. Viedla master classes na New York State University Geneseo, USA (2009), Vysokej škole divadelnej I. Solskiego v Krakowe (2012) a    Divadelnej akadémii v Šanghaji (2014).
Publikačná činnosť:
Pravidelne publikuje od roku 2002. Je členkou redakčnej rady časopisu Tanec.
Vydala štyri odborné publikácie: Sloboda objavovať tanec (Divadelný ústav, 2011), Dynamické telo – súčasný prístup k pohybu, 1. časť (HTF VŠMU Bratislava, 2013), Dynamické telo – súčasný prístup k pohybu, 2. časť (HTF VŠMU Bratislava, 2013), Kreatívny tanec pre deti a mládež – spolu s Markétou Pucovou (Labanov ateliér Bratislava, 2016).

Zuzana V. Očenášová

tanečno-pohybová terapeutka, pohybová analytička, lektorka, publicistka, mediátorka, spoluzakladateľka L.A.B.

ZuzkaVzdelanie:
2008: certifikát Česká asociácia tanečno-pohybovej terapie, absolvovanie 3,5-ročného výcviku v tanečno-pohybovej terapii
2005: mediačný výcvik, registrácia v zozname mediátorov
2001: MASc., College of Communication, University of Illinois, USA
1999: Mgr., Univerzita Komenského, PF
priebežne: vzdelávanie v oblasti tanca a pohybu
Tanečná tvorba:
2010 Morské paničky – tanečná inscenácia, amatérska skupina integrovaného tanca LenTakTak pri DSS Gaudeamus, Bratislava,
2009 Hladká hrana – tanečné predstavenie pre festival LabanFest 2009
2009 pohybovo tanečná spolupráca s Divadlom Tiché Iskry, inscenácia Tichý plač ľalie, premiéra: 2010
2004 Rozprávka o Zlatej húsenici, pohybová inscenácia rozprávky s využitím znakového jazyka prezentovaný v A4 – Nultý priestor v Bratislave
Tanečná a pohybová lektorská činnosť:
vzdelávanie a workshopy pre ľudí s fyzickým znevýhodnením, odborníkov pomáhajúcich profesií, mediátorov a právnických profesií, pre študentov tanca, verejnosť, na Slovensku a v zahraničí (ČR, Nemecko)
Tanečno-pohybová terapia:
práca s ľuďmi s duševnou poruchou, poruchami príjmu potravy a obeťami domáceho násilia
Reflexia, publicistika a literárna činnosť:
Denník SME, Salto – časopis pre pohybové divadlo, časopis Vlna
finalistka súťaže Poviedka 2008 a 2009
Iné:
Zuzana je spoluzakladateľka Slovenskej asociácie tanečno-pohybovej terapie, členka Českej asociácie tanečno-pohybovej terapie a Asociácia mediátorov Slovenska

Markéta Pucová

tanečnica, pedagogička, choreografka a improvizátorka, spoluzakladateľka L.A.B.

Mark+ętaMarkéta je absolventkou Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU. Počas štúdia získala stáž na Dartington College of Arts v Anglicku (2007) a na pražskej HAMU (2005). V priebehu štúdia na VŠMU organizovala aktivity projektu Ateliér pohybu Dvorana – experimentálny priestor pre tanečnú tvorbu a vzdelávanie. Od ukončenia VŠMU pôsobí v Prahe ako pedagogička súčasného tanca, venuje sa tvorivej detskej tanečnej pedagogike (vyučuje v detskom štúdiu Studio Alty a na ZUŠ, vedie dielne pre deti a mládež na festivaloch scénického tanca). Založila improvizačnú skupinu /na:u/, s ktorou sa intenzívne venuje improvizácii ako umeleckej forme. Je členkov organizačného tímu Labanovho Ateliéru Bratislava od jeho založenia a zameriava sa predovšetkým na organizáciu Letnej tanečnej školy – Ateliéru súčasného tanca a Coaching projektu. Viac informácií na: www.marketa-v.cz

Miroslava Stašková

tanečnica, pedagogička a choreografka, členka tímu L.A.B.

MirkaMirka je absolventkou odboru pedagogika moderného tanca na HTF VŠMU a odboru ekonomika a manažment na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. V roku 2012 obhájila doktorandskou prácu “Rozvoj kvality pohybu v jazzovém tanci” na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU, kde do roku 2015 pôsobila ako odborný asistent. V súčasnosti vyučuje moderný tanec na Súkromnom konzervatóriu v Nitre. Asistovala kanadskému choreografovi André Laprisovi pri naštudovaní detských scén v balete “Luskáčik” (SND, premiéra v 2008). Choreograficky a interpretačne spolupracovala s Prešporským divadlom (predstavenie “Tretia farba Evy”) a s divadlom Malá Scéna STU (predstavenie “Spoveď”). V divadle H. Ch. Andersena v poľskom Lubline vytvorila choreografie pre predstavenie “Trzy świnki czyli LOS TRES VAGABUNDOS” a “Tymoteusz wśród ptaków”. V LAB tíme pôsobí od roku 2008 a zameriava sa predovšetkým na organizáciu víkendových workshopov a programov akreditovaného vzdelávania.

Magdaléna Čaprdová

tanečnica a pedagogička, členka tímu L.A.B.

MagdaMagdaléna je absolventkou HTF VŠMU. Začínala v divadle Andreja Bagara v Nitre, v rozprávke Perinbaba, neskôr v muzikáloch Jána Ďurovčíka Malý obchod hrôzy a Fidlikant na streche. Počas štúdiu na VŠMU spolupracovala v J.A.N Company (choreograf Ján Ďurovčík), v rôznych predstaveniach a televíznych programoch na Slovensku a v Českej republike a v muzikáloch na Novej scéne a v divadle Aréna. Účinkovala v predstaveniach Jána Ďurovčíka Rómeo a Júlia, ktoré sa úspešne prezentovalo na medzinárodnom festivale v Tokyu, a v tanečno-rytmickej show Gasp. Bola členkou súboru divadla Nová scéna od jeho vzniku (2005-10) a vykonávala aj funkciu šéfky (2008-9). Úzko spolupracuje s rakúskou choreografkou Editou Braun a slovenskými tanečnými skupinami Bubla Dance Company (choreografka Renáta Bubniaková), Dajv (choreografka Marta Poláková) a ElleDance (choreografka Šárka Ondrišová). Momentálne pôsobí ako pedagogička na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Spolupracuje s medzinárodným divadlom Meterorit v predstaveniach Popoluška a Sen noci svätojánskej. Účinkuje aj v divadle v opere Čarovná flauta v SND. Je lektorkou a porotkyňou národných a medzinárodných súťaží IDO (International Dance Organization). V LAB tíme pôsobí od roku 2008.

Adriána Balázsová

divadelná managerka, členka tímu L.A.B.

DSC_0013 aAdriána v roku 2014 ukončila magisterské štúdium na Divadelnej fakulte VŠMU v odbore divadelný manažment. Počas štúdia sa venovala produkcii divadelných a tanečných predstavení: A. V. Suchovo – Kobylin: Smrť Tarelkina, Peter Zvon: Tanec nad plačom, Giles Cooper/Edward Albee: Záhradkári, A. N. Ostrovskij: Výnosné miesto, Komponované tanečné predstavenie KTT VŠMU: Premeny tanca, realizácii medzinárodného divadelného festivalu Istropolitana Projekt v rokoch 2010,  2012 a 2014 ako aj organizácií dvoch ročníkov Absolventskej prehliadky študentov VŠMU. Ako asistentka produkcie spolupracovala s Asociáciou Bratislava v pohybe pri realizácii Medzinárodného tanečného festivalu Bratislava v pohybe a divadlom Elledanse na projekte Pondelky súčasného tanca v SND. Ako členka L.A.B. tímu zúročila svoje doterajšie produkčné a organizačné skúsenosti pri projektoch: Medzinárodný Deň Tanca, Horúčava: tanečno-divadelná inscenácia, LabanFest 2012 – 2. ročník medzinárodného festivalu o výskume pohybu, Letná tanečná škola 2013 a 2014, Kreatanec – workshop pre tanečných pedagógov, Eureopean Laban Platform – partnerský medzinárodný projekt. V súčasnosti sa  zúčastňuje vzdelávacích seminárov v oblasti Arts managementu.