European Laban Platform

Projekt European Laban Platform (ELP) je zameraný na rozvíjanie odkazu Rudolfa Labana v európskom kontexte, a to vďaka Európskemu grantu GRUNDTVIG “Učiace sa partnerstvá”.

Oficiálna stránka projektuhttps://elpnetwork.wordpress.com/

Cielom ELP je vytvorenie európskej siete organizácií a jednotlivcov, ktorí rozvíjajú odkaz Rudolfa Labana vo svojej činnosti (najma v súčasnom tanečnom umení, vzdelávaní, tvorbe a terapii) a vytvorenie otvorenej platformy pre výmenu skúseností, mobilit a podporu pri organizovaní seminárov, konferencií a predstavení.

ELP iniciovali tri partnerské organizácie: Format ZERO (Poľsko) – hlavný koordinátor projektu, L.A.B. (Slovensko) a Ex Nunc (Holandsko).

Aktivity ELP v Bratislave 2014:

European Laban Platform v Bratislave
24-28 Apríl 2014, Bratislava
V rámci stretnutia partnerov ELP sa uskutoční 26. 4. 2014 jednodňový workshop s holandskou pedagogičkou a choreografkou Joan van der Mast – Technika & kreativita – využitie základných princípov pohybu
Workshop je určený predovšetkým naším absolventom a frekventantom vzdelávacieho programu Kreatívny tanec pre učiteľov ZUŠ, ale samozrejme aj iným záujemcom.
Workshop je vďaka finančnej podpore Európskeho grantu GRUNDTVIG “Učiace sa partnerstvá” zadarmo.

Aktivity European Laban Platform 2012 – 2013:

Vdaka grantu Grundtvig sme ponúkli odbornej aj laickej verejnosti simuntánne tlmočené prednášky v rámci Labanfestu 2012 - Medzinárodej konferencie: Laban v Bratislave: Expresivita pohybu = základ komunikácie (23. – 25. novembra 2012). Súčasťou programu bola prezentácia projektu European Laban Platform, jeho ciele a informácia o možnostiach podpory projektov z fondov Grundtvig.

Osahom konferencie boli ďalej prezentácie, praktické workshopy a panelové diskusie. Zúčastnili sa členovia L.A.B.u, 5 hostí z partnerských organizácií, 8 prednášajúcich (odborníkov a lektorov z Európy a USA) a viac ako 60 účastníkov zo Slovenska, ČR, Talianska, Slovinska, Švajčiarska, Holandska a Poľska. Vydali sme publikáciu – sborník prednášok konferencie, ISBN: 978-80-9711-0-2. Súčasťou konferencie bola aj premiéra Tanečného divadla „Horúčava“ dňa 26. novembra 2012.

V marci 2013 sme s finančnou podporou grantu Grundtvig realizovali dabing a preklad do anglického jazyka vizuálno-textovej publikácie (publikácia a DVD) projektu Hybaj, pán Laban, ktorá je výsledkom nášho pilotného výskumného projektu zameraného na anylýzu vybraných slovenských ľudových tancov pomocou Labanovy analýzy pohybu. Preklad DVD a publikácie sme realizovali s finančnou podporou našich partnerov. Zámerom prekladu tejto publikácie bola možňosť prezentovať projekt na medzinárodnej konferencii v Poľskom Koszęcine, a pripraviť workshop na túto tému pre poľských tanečníkov. Téma nášho výskumu oslovila partnery z Poľska a Holandska a nášli sme vďaka tomuto projektu ďalšú tému pre spoločnú výmenu skúseností a nasmerovanie možnej budúcej spolupráce.

plakat polsko velky

V termíne 29. apríl – 5. máj 2013 sme sa zúčastnili na mobilite v Poľskom Koszęcine, ktorú zorganizoval poľský partner Format Zero. Obsahom mobility bola medzinárodná konferencia 3.-5. mája 2013 “Going beyond Borders” prinášajúc príspevky na tému ako náš kultúrny background ovplyvňuje našu súčasnú umeleckú tvorbu a prezentácia projektu European Laban platform v Poľsku.

Program konferencie si prečítajte tu

Ďalej boli súčasťou mobilít dva 5-dňové workshopy: prvý workshop bol určený pre členov a spolupracovníkov partnerských organizácií (počet účastníkov cca 15) zameraný na sdielanie a výmenu metodických a umeleckých postupov, s ktorými majú partneri praktické skúsenosti a na spoločné diskuzie a formulovanie a upresnenie konkrétných cielov rozvíjania nášho partnerstva. Druhý workshop bol zameraný na analýzu ľudových tancov Slovenska a Poľska predovšetkým pre tanečníkov poľského Śląsk Ensemble, ale aj ďalších záujemcov (tanečníkov a choreografov ľudového tanca), predovšetkým z Poľska. Tento workshop viedli slovenskí lektori Zuzana V. Očenášová a Stanislav Marišler, iniciátori výskumného projektu Hybaj, pán Laban.

 onas7 onas10 130503LabanIDE213 130503LabanIDE121