Kontakt

E-mail:

info@labanbratislava.sk – informácie o našich aktivitách

lab@labanbratislava.sk – prihlasovanie na workshopy a vzdelávacie semináre

production@labanbratislava.sk – produkcia a PR

Telefon:

Skype: labanbratislava

 

Kontakty:

Marta Poláková +421 905706550 predsedníčka združenia Byť v pohybe/BinMotion a hlavná koordinátorka L.A.B, konferencia a festival LabanFest
Zuzana Vasičáková Očenáčová +421 903755059 oblast tanečno-pohybovej terapie, projekt Hybaj pán Laban
Markéta Pucová +420 777641704 letná škola LAB, projekt ELP, komunikácia so záujemcami z ČR
Mirka Stašková +421 904238481 akreditované vzdelávanie, publikácia Kreatívny tanec
Magdaléna Čaprdová +421 907779111 profesionálna tanečnica
Adriána Balázsová +421 907332789 letná škola LAB, produkcia a PR predstavení

 

Platformu L.A.B. zastrešuje:

Občianske združenie Byť v pohybe / BinMotion
Staré záhrady 14, 821 05 Bratislava
e-mail: info@labanbratislava.sk

web: www.labanbratislava.sk

Bankové spojenie: 2660704088 / 1100 Tatra Banka
IBAN: SK87 1100 0000 0026 6070 4088
SWIFT kod: TATR SK BX