Telo v priestore

Ako obohatiť tanečnú techniku o priestorové cítenie?

Ako podporiť expresivitu choreografie o zaujímavú prácu s priestorom?

Ako kreatívne využívať Labanove priestorové koncepty?

Plný názov akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov znie:

Využitie Labanových priestorových
konceptov v tanečnej technike a choreografii

21. – 23.8.2019

NAJVÝHODNEJŠIA CENA PRE VÁS: Prihláste sa o víkendu 29.-30.jún 2019 a získajte 50% zľavu (platí pri prihlásení na oba programy).

Citlivá a kreatívna práca s priestorom môže v technike rovnako ako v choreografii zásadne zmeniť pocit tanečníka a zážitok diváka. Tanec je vizuálne umenie a práca s priestorom mu dodáva plastickosť aj dynamiku. Jednoduché priestorové zmeny môžu tanec oživiť a dodať mu iskru – tanečník aj divák má jednoducho plnší zážitok.

V tomto programe sa oboznámite so základnými priestorovými konceptmi Rudolfa Labana a získate informácie a typy, ako ich kreatívne využívať na obohatenie technických cvičení a zvýšenie výrazového účinku choreografie. Získate väčšiu presnosť a cit pre smerovanie pohybu tela v priestore v tanečnej technike, v tanečných kombináciách a pri tvorbe choreografie a načerpáte inšpiráciu  pre vymýšľanie kreatívnych úloh a improvizačných zadaní pre svojich žiakov zameraných na cítenie priestoru.

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanieP1040947

Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná forma vzdelávania

Rozsah: 25 vyučovacích hodín

Podmienky ukončení vzdelávania: absolvovanie 80% z celkového počtu hodín vzdelávania (20 hodín), vykonanie záverečnej prezentácie pred účastníkmi vzdelávania a lektorom.

Kredity:  7 kreditov

Kategória pedagogických zamestnancov:

  • učiteľ základnej umeleckej školy  – tanečný odbor
  • učiteľ pre vyššie stredné odborné vzdelávanie – učiteľ osemročného tanečného konzervatória
  • učiteľ pre vyššie stredné odborné vzdelávanie – učiteľ šesťročného konzervatória s odborom tanec

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1757/2017 – KV

Garant programu: doc. Marta Poláková, ArtD.

Cena: 120, – €;
NAJVÝHODNEJŠIA CENA PRE VÁS: Prihláste sa o víkendu 29.-30.jún 2019 a získajte 50% zľavu (platí pri prihlásení na oba programy Technika a kreativita + Telo v priestore).

Prihlasovanie:

Pre prihlásenie je treba odoslať:

1. On-line prihlášku elektronicky do 31. 7.2019.

2. Stiahnuť si papierovú prihlášku, vyplniť, podpísať a odoslať poštou na našu adresu.

3. Poslať zálohu bankovým prevodom – inštrukcie pre platbu nájdete v prihláške.

 

Vaše prípadné dotazy o vzdelávaní smerujte na mailovú adresu lab@labanbratislava.sk .

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

fpu_logo2_cierne