Publikácia Kreatívny tanec

Predstavujeme vám našu novú publikáciu:

Marta Poláková, Markéta Pucová:
Kreatívny tanec pre deti a mládež s DVD

kreatanec-obalkaTáto kniha je prvou publikáciou v slovenčine, ktorá prináša tanečným pedagógom prehľadnú metodiku výučby kreatívneho tanca. Nájdete v nej teoretické poznatky i praktické tipy na výučbu predmetu Kreatívny tanec na ZUŠ, ale aj na celkový tvorivý prístup k výučbe umeleckej tanečnej výchovy detí a mládeže. Prílohou knihy je DVD Tanečné etudy s video ukážkami kreatívnych úloh.

Knihu si môžte objednať v týchto kníhkupectvách:

Pre Slovensko: www.artforum.sk – www.martinus.skwww.pantarhei.sk

Pre Česko: www.martinus.cz

Vydalo občianske združenie Byť v pohybe / B in Motion
© 2016, Bratislava
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Kreatívny tanec pre deti a mládež
Príručka pre pedagógov umeleckej tanečnej výchovy s DVD
Počet strán 222 + DVD

Vydavateľ © o. z. Byť v pohybe / B in Motion
Bratislava 2016
Autorky textu © Marta Poláková, Markéta Pucová
Autorka perokresieb © Markéta Pucová
Autorky DVD © Anna Hurajtová, Renáta Gálová
Autori fotografií © Ivana Tomková, David Trčka
Grafický dizajn a layout © Zuzana Chmelová
Tlač: Polygrafické centrum, s.r.o.

 

 

V tejto knihe sa dozviete:
Ako rozvíjať kreativitu a spontánnosť v tanečnom prejave detí a mládeže vo veku 5 – 18 rokov.
Ako žiakov naučiť tvorivo využívať pohybové a výrazové možnosti svojho tela.
Ako viesť žiakov k slobodnému vyjadreniu, sebapoznávaniu, zodpovednosti a spolupráci s ostatnými v skupine.
Ako pomôcť žiakom osvojiť si niekteré technické zručnosti tvorivým spôsobom, bez nutnosti opakovať kroky a pohyby po učiteľovi.
Ako využiť schopnosť detí a mládeže tvorivo spolupracovať pri tvorbe choreografie.
Ako sa cez rozvíjanie vlastnej kreativity stať flexibilnejším, otvorenejším a tvorivejším tanečným pedagógom.

12345  67    8

 fpu_logo2_cierneProjekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.