Aktuálne

Labanov Ateliér Bratislava ponúka v roku 2019 dva intenzívne, akreditované vzdelávacie programy pre tanečných pedagógov:

NAJVÝHODNEJŠIA CENA PRE VÁS: Prihláste sa o víkendu 29.-30.jún 2019 a získajte 50% zľavu (platí pri prihlásení na oba programy).

19. – 21.8.2019

TELO V PRIESTORE

TECHNIKA A KREATIVITA 2 web

Technika a kreativita

alebo

Kreatívny prístup k výučbe techník moderného/súčasného tanca

Vedú: Doc. Marta Poláková, ArtD. / Miroslava Stašková, ArtD.

 

21. – 23.8.2019

Telo v priestore

alebo

Využitie Labanových priestorových konceptov v tanečnej technike a choreografii

Vedú: Doc. Marta Poláková, ArtD. / Mgr. art. Lukáš Bobalík

 

 

Miesto konania: SZUŠ Xoana, Prievidza.

 

Oba programy sú zamerané na získanie nových praktických skúseností a teoretických poznatkov o kreatívnom prístupe vo výučbe moderného / súčasného tanca. Našim cieľom je stimulovať tvorivé kompetencie učiteľov tak, aby mohli obohatiť svoju výučbu o nové nápady a neobvyklé riešenia.

Viac informácií o programe Technika a kreativita nájdete tu

Viac informácií o programe Telo v priestore nájdete tu

 

Ceny:

Oba programy: 210,-  € (5 dní výučby, 50 vyučovacích hodín v rámci akreditovaného vzdelávania)

1 program: 120,- € (2,5 dňa, 25 vyučovacích hodín v rámci akreditovaného vzdelávania)

ZĽAVY

Prihláste sa o víkendu 29.-30.jún 2019 a získajte 50% zľavu (platí pri prihlásení na oba programy)..

 

Prihlasovanie:

Pre prihlásenie je treba odoslať:

1. On-line prihlášku elektronicky do 31. 7.2019.

2. Stiahnuť si papierovú prihlášku, vyplniť, podpísať a odoslať poštou na našu adresu.

3. Poslať zálohu bankovým prevodom – inštrukcie pre platbu nájdete v prihláške.

 

Vaše prípadné dotazy o vzdelávaní smerujte na mailovú adresu lab@labanbratislava.sk .

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
fpu_logo2_cierne