Aktuálne

Labanov Ateliér Bratislava ponúka v roku 2019 dva intenzívne, akreditované vzdelávacie programy pre tanečných pedagógov:

August 2019

Technika a kreativita

alebo

Kreatívny prístup k výučbe techník moderného/súčasného tanca

Vedú: Doc. Marta Poláková, ArtD. / Miroslava Stašková, ArtD.

 

August 2019

Telo v priestore

alebo

Využitie Labanových priestorových konceptov v tanečnej technike a choreografii

Vedú: Doc. Marta Poláková, ArtD. / Mgr. art. Lukáš Bobalík

 

 

Miesto konania: SZUŠ Xoana, Prievidza.

 

Oba programy sú zamerané na získanie nových praktických skúseností a teoretických poznatkov o kreatívnom prístupe vo výučbe moderného / súčasného tanca. Našim cieľom je stimulovať tvorivé kompetencie učiteľov tak, aby mohli obohatiť svoju výučbu o nové nápady a neobvyklé riešenia.

Viac informácií o programe Technika a kreativita nájdete tu

Viac informácií o programe Telo v priestore nájdete tu

 

Ceny:

Oba programy: 210,- € (6 dní výučby, 50 vyučovacích hodín v rámci akreditovaného vzdelávania)

1 program – 120, – € (3 dni, 25 vyučovacích hodín v rámci akreditovaného vzdelávania)

 

Prihlasovanie:

Pre prihlásenie je treba odoslať:

1. On-line prihlášku elektronicky do 1. Marca 2019.

2. Stiahnuť si papierovú prihlášku, vyplniť, podpísať a odoslať poštou na našu adresu.

3. Poslať zálohu bankovým prevodom – inštrukcie pre platbu nájdete v prihláške.

 

Vaše prípadné dotazy o vzdelávaní smerujte na mailovú adresu lab@labanbratislava.sk .

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
fpu_logo2_cierne